Ολική ανακατασκευή με τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων στην οδό που συνδέει την Π.Ε.Ο. με το Αγ.Γεώργιο Δρακιανών στον Πλατανιά

 Ολική ανακατασκευή με τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων στην οδό που συνδέει την Π.Ε.Ο. με το Αγ.Γεώργιο Δρακιανών στον Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ολοκλήρωσε τις προηγούμενες μέρες την ολική ανακατασκευή με
τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων της οδού
που συνδέει την Π.Ε.Ο. με το Αγ.Γεώργιο Δρακιανών στον Πλατανιά.
Παράλληλα κατασκευάσθηκαν τεχνικά έργα αντιστήριξης των πρανών, καθώς και
απορροής των ομβρίων.


Η παραπάνω οδός είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές στη θεομηνία που έπληξε όλο
το Δήμο το έτος 2019.
Ο Δήμος με ίδια μέσα είχε προβεί σε προσωρινή αποκατάσταση της παραπάνω οδού
και μετά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, πραγματοποίησε τα τεχνική έργα
με ιδίους πόρους, η δε ασφαλτόστρωση της οδού μήκους περίπου 3.500 μέτρων,
πραγματοποιήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών ωφελημάτων
που διεκδίκησε και πέτυχε ο Δήμος, λόγω της μεγάλης όχλησης από τις εργασίες για
την τοποθέτηση του καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest