Οι κάτοικοι και επισκέπτες του Πλατανιά συμμετέχουν στο σχεδιασμό μιας πιο βιώσιμης, ασφαλούς και προσβάσιμης πόλης!

 Οι κάτοικοι και επισκέπτες του Πλατανιά συμμετέχουν στο σχεδιασμό μιας πιο βιώσιμης, ασφαλούς και προσβάσιμης πόλης!

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2021, το Ανοικτό Διαδραστικό
Εργαστήρι για τη βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα στην Πλατεία του Πλατανιά. Το παρόν
τους έδωσαν πολίτες, φορείς, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι αλλά και επισκέπτες του Δήμου
Πλατανιά, συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο
Δήμο. Το Εργαστήρι διοργανώθηκε από το Δήμο Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και
Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας 2021, και του ευρωπαϊκού έργου CIVITAS SUMP-PLUS 1 , που υλοποιείται
με την υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020.


Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, όπου είχαν τη ευκαιρία να
ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις και προτεραιότητες τους για τον νέο σχεδιασμό. Αρχικά, με
τη βοήθεια διαδραστικού χάρτη, οι συμμετέχοντες συνέβαλαν στον εντοπισμό σημείων υψηλής
επικινδυνότητας για ατυχήματα και συζήτησαν με την ομάδα έργου προτάσεις μέτρων ήπιας
1 Η ευρωπαϊκή δράση “SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems”, ενθαρρύνει τη
μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις και οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και στοχεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που
σχετίζονται με την αστική κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης συμμετοχικών εργαστηρίων και της εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων σε
6 διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις (Πλατανιάς-Ελλάδα, Manchester-Ηνωμένο Βασίλειο, Antwerp-Βέλγιο, Klaipeda-Λιθουανία, Alba lulia-
Ρουμανία, Lucca-Ιταλία). Στo SUMP-PLUS συμμετέχουν ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών
Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, και υλοποιείται στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πλατανιάς είναι ο μόνος ελληνικός δήμος που συμμετέχει ως
πόλη εφαρμογής πρότυπης μεθοδολογίας.

κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και προσβασιμότητας, τόσο για τα σημεία αυτά, αλλά και συνολικά
σε όλο το οδικό δίκτυο της κοινότητας Πλατανιά, που το καλοκαίρι αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις
λόγω των μεγάλων τουριστικών ροών,. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των ήπιων μέτρων, όπως φωτεινοί
σηματοδότες, διαβάσεις ειδικού τύπου, ράμπες και εξοπλισμός ΑμεΑ κτλ, ως απαραίτητο μέτρο
αναδείχθηκε και η δημιουργία παρακαμπτήριου δρόμου της κοινότητας Πλατανιά, ώστε να βοηθήσει
στην αποσυμφόρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού τους καλοκαιρινούς μήνες, τις ώρες αιχμής.
Στη συνέχεια, μέσα από τη συμμετοχική άσκηση οι κάτοικοι του Πλατανιά συζήτησαν πως θα ήθελαν
να είναι η πόλη τους σε 20 χρόνια από τώρα, και συμμετείχαν ενεργά στην διαμόρφωση του
οράματος του Δήμου για τη βιώσιμη κινητικότητα. Σημαντικές παράμετροι αναδείχτηκαν η οδική
ασφάλεια, οι υποδομές για ενεργή κινητικότητα (πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, περιπατητικές/
ποδηλατικές διαδρομές), περισσότερος ελεύθερος δημόσιος χώρος, λιγότερος θόρυβος κ.α.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα εναλλακτικών μορφών
μετακίνησης, όπως είναι το ποδήλατο, ο συνεπιβατισμός, το λεωφορείο, αλλά και το περπάτημα.
Ακόμα, μέσω ειδικής εφαρμογής (app), υπολόγισαν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
καθημερινών τους μετακινήσεων αλλά και την εξοικονόμηση σε χρήματα, καύσιμα και αέριες
εκπομπές που θα μπορούσαν να έχουν, επιλέγοντας πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης.

Τέλος, όσοι
χρησιμοποιούν λεωφορείο, συμμετείχαν σε σχετική έρευνα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο με
στόχο την καταγραφή των αναγκών και προσδοκιών των επιβατών και τη βελτίωση των υπηρεσιών
δημόσιας συγκοινωνίας στο Δήμο Πλατανιά.

Το Ανοικτό Εργαστήρι για κατοίκους και επισκέπτες, περιλαμβάνεται στο πλάνο των ευρύτερων
συμμετοχικών διαδικασιών που ακολουθούνται για τον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο
Πλατανιά. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, όπως έρευνα για τις μετακινήσεις των κατοίκων του
Δήμου, ημερίδες και στοχευμένα συμμετοχικά εργαστήρια, ώστε να συλλεχθούν απαραίτητα δεδομένα
για το σχεδιασμό λύσεων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, βελτιώνουν τις μετακινήσεις, και την
ποιότητα ζωής στον Πλατανιά!

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest