Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου Βουκολιών στο Δήμο Πλατανια

 Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου Βουκολιών στο Δήμο Πλατανια

Μετά από προγραμματική σύμβαση που σύναψε ο Δήμος Πλατανιά με την
Περιφέρεια Κρήτης, για τη δημοπράτησή του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ξεκίνησαν οι εργασίες της πλήρους
ανακατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου Βουκολιών.
Η ανακατασκευή περιλαμβάνει τις εργασίες διαμόρφωσης του αγωνιστικού χώρου,
την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, την κατασκευή καναλιών
παροχέτευσης όμβριων, αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ηλεκτροφωτισμού,
κατασκευή νέας περίφραξης, καθώς και αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων
και λοιπές παρεμβάσεις.


Η πλήρης ανακατασκευή του Γηπέδου Βουκολιών, πραγματοποιείται με τη
συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.
Χανίων, για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για την υλοποίηση
του έργου.
Με το παραπάνω έργο ολοκληρώνεται ένας κύκλος δημιουργίας νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων αλλά και αναβάθμισης των ήδη υπαρχουσών στο Δήμο Πλατανιά,
που σκοπό έχουν να παρέχουν, κατά προτεραιότητα στα σωματεία του τόπου μας,
τη δυνατότητα ανάπτυξης του μαζικού αθλητισμού .
Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Κρήτης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest