Υπογραφή Σύμβασης Αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών στις Κοινότητες Πρασέ, Σέμπρωνα, Κουφου, Βατολάκου δικαιούχων ΑΠΕ, του Δήμου Πλατανιά

 Υπογραφή Σύμβασης Αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών στις Κοινότητες Πρασέ, Σέμπρωνα, Κουφου, Βατολάκου δικαιούχων ΑΠΕ, του Δήμου Πλατανιά

Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ
του Δημάρχου Πλατανιά κ Ιωάννη Μαλανδράκη, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας “ ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις
κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ»,
προϋπολογισμού μελέτης 220.000,00 € με Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται ισόποσα σχεδόν, από ιδίους πόρους και πόρους ΑΠΕ και
είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2021 του
Δήμου Πλατανιά .
Οι εργασίες ανάπλασης στους τέσσερις παραπάνω κοινόχρηστους χώρους αφορούν
σε,
 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Σέμπρωνα
 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Κουφού
 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Πρασέ
 Κατασκευή παιδικής χαράς στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου στο κέντρο του
οικισμού Βατόλακκου.
Με το παραπάνω έργο συνεχίζεται σταθερά από το Δήμο Πλατανιά η υλοποίηση του
προγραμματισμού του, για την βελτίωση και αναβάθμιση αλλά και δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και
επισκεπτών σε όλο το εύρος τους Δήμου.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest