Ο Δήμος Πλατανιά σχεδιάζει για τη βιώσιμη κινητικότητα με τους φορείς τουρισμού.

 Ο Δήμος Πλατανιά σχεδιάζει για τη βιώσιμη κινητικότητα  με τους φορείς τουρισμού.

Συνάντηση Εργασίας Επιτροπής Καθορισμού Πολιτικής Βιώσιμου Τουρισμού και Κινητικότητας
Στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού με πολίτες και φορείς για την ανάπτυξη του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Πλατανιά, πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2022
συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Καθορισμού Πολιτικής Βιώσιμου Τουρισμού και
Κινητικότητας Δήμου Πλατανιά.
Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτελεσματική διατομεακή συνεργασία των φορέων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και των βασικών φορέων πολιτικής και κινητικότητας, για
τον εντοπισμό/σχεδιασμό μέτρων και υπηρεσιών κινητικότητας με γνώμονα την ενίσχυση της
εικόνας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση της εμπειρίας
των επισκεπτών του Δήμου Πλατανιά. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά και το
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και έλαβε
χώρα με την ενεργή συμμετοχή του Τμ/τος Τουρισμού της ΠΕ Χανίων Κρήτης, των αρμοδίων
Τμημάτων, Υπηρεσιών και συνεργατών του Δήμου Πλατανιά, δημοτικών συμβούλων, του ΚΤΕΛ Δ/Κ,
της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων, του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κύδων, του Συλλόγου
Καταστηματαρχών Πλατανιά «Ιάρδανος», του Σωματείου Ταξί Χανίων, του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων, εκπροσώπων ταξιδιωτικών πρακτόρων και μέλη της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δ. Πλατανιά.
Στο χαιρετισμό της συνάντησης, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης αναφέρθηκε στο
συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που «τρέχει» εδώ και δύο χρόνια, καθώς και στα έργα και στις
υποδομές που έχουν γίνει στον τομέα της οδικής ασφάλειας και των μετακινήσεων. Ο
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερής, χαιρέτησε τη κοινή δράση του Δήμου Πλατανιά και
του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στην ολοκλήρωση αυτού του
πρωτοποριακού Προγράμματος, θα προκύψουν υλοποιήσιμα αποτελέσματα. Ακολούθησαν
παρουσιάσεις και συμμετοχική άσκηση – συζήτηση με όλους τους φορείς.
Οι παρουσιάσεις οι οποίες έγιναν από τον Καθ. Θεοχάρη Τσούτσο και την ομάδα εργασίας του
Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και του
Δήμου Πλατανιά, αφορούσαν:
 Καλές πρακτικές για βελτίωση της κινητικότητας.
 Την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Horizon 2020 SUMP-PLUS, με έμφαση στην ανάγκη για
απλοποιημένα εργαλεία και οδηγίες ΣΒΑΚ για μικρές πόλεις.
 Τη δημιουργία σεναρίου αναφοράς και μοντέλου χωρικής ανάλυσης για τον Πλατανιά.
 Τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήγαγε το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο
Πλατανιά σχετικά με τις συνήθειες μετακίνησης.
 Τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πλατανιά στο θέμα της βιώσιμης κινητικότητας, ειδικότερα όσον αφορά
έργα και υποδομές, όπως ανακατασκευές οδοστρώματος, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου,
ανανέωση διαβάσεων πεζών και έργα/μελέτες.

Ακολούθησε διάλογος με θέμα τον διατομεακό σχεδιασμό και συνέργειες/συνεργασίες για τη βιώσιμη
ανάπτυξη τουρισμού και κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ακόμα:
 Ο ρόλος της βιώσιμης κινητικότητας ως πυλώνας για βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και
ενίσχυσης της εικόνας του Πλατανιά ως “greendestination”.
 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της βιώσιμης.
 Προκλήσεις, ευκαιρίες, προτάσεις για την κινητικότητα των τουριστών και τις βιώσιμες
εμπορευματικές μεταφορές.
Ακόμη επεσήμαναν την ανάγκη οι λύσεις αυτές να επεκτείνονται και σε γειτονικές περιοχές του Δήμου
Πλατανιά, καθώς όχι μόνο τα συστήματά μεταφορών είναι κοινά αλλά και η εμπειρία του επισκέπτη
αφορά συνολικά την ΠΕ Χανίων ή ακόμα και ολόκληρη την Κρήτη.
Τα συμπεράσματα των εργασιών της Επιτροπής αυτής θα ενσωματωθούν στο υπό ανάπτυξη Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Πλατανιά, ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι σε συνάφεια
με το μακροχρόνιο όραμα του Πλατανιά για ένα βιώσιμο περιβάλλον κατοικίας, εργασίας και αναψυχήςΗ
συνάντηση διοργανώθηκε από το Δήμο Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων
Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CIVITAS
SUMP-PLUS 1 , που υλοποιείται με την υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest