ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΐΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΐΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Οι εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά Σεπτέμβριος 2021- Ιούλιος 2022 θα ξεκινήσουν από 10/5/2021 έως 31/5/2021ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛ. 2823042420 – 2823340323 – 6948242057 από 10:00πμ -14:00μμ για τον Παιδικό Σταθμό Κουντούρας ΤΗΛ. 2823041404 από 10:00πμ -14:00μ.μ. για τον Παιδικό Σταθμό Παλαιοχώρας ΤΗΛ. 2823340205 -210 & 697717444 από 10:00-14:00μ.μ. για Παιδικό Σταθμό ΚαντάνουΗ Αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο mail του Δήμου info@kantanouselinou.gr ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Το παιδί πρέπει να έχει συμπληρώσει τα δυόμιση (2,5) έτη έως το μήνα Σεπτέμβριο 2021 και όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 2018.Απαιτούμενα δικαιολογητικά :α. Αίτηση εγγραφής(σας δίνουμε το έντυπο )β. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (σας δίνουμε το έντυπο) υπογεγραμμένη από Παιδίατρο και φωτοτυπία το ατομικό βιβλιάριο υγείας του με όλα τα εμβόλια .γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου αυτό δεν είναι εφικτό Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.δ. Βεβαίωση εργοδότη και από τους δύο γονείς, ότι εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Για τους αγρότες βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες από το taxisnet προσωποποιημένη πληροφόρηση ενεργής επιχείρησης ε. Άνεργοι γονείς βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύστ . Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας .ζ. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων Διαβατήριο – άδεια παραμονής .η. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ συμμετέχει στο πρόγραμμα < ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ> (ΕΣΠΑ) ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα όταν αυτό προκηρυχτεί( συνήθως τον μήνα Ιούνιο) ότι :εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών ειδικά για τους αλλοδαπούς χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με επίσημη μετάφραση από τη χώρα προέλευσης απαραίτητα άδεια παραμονής σε ισχύ για την μητέρα ΑΦΜ, ΑΜΚΑ για τον πατέρα σε περίπτωση που ο πατέρας δεν έχει άδεια παραμονής .Οι υπεύθυνοι Παιδαγωγοί των Παιδικών Σταθμών όπως ενημερώνουν και διευκολύνουν τους γονείς για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest