Από 28/9 έως 4/10/21 οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών του Δήμου Πλατανιά.

 Από 28/9 έως 4/10/21 οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο  Ξένων Γλωσσών του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων, πρόκειται να υλοποιήσει φέτος, για 6 η συνεχή
χρονιά, το θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι εγγραφές
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, για την εκπαιδευτική περίοδο
2021-2022, θα διαρκέσουν από την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 4
Οκτωβρίου 2021, ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες και να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πλατανιά (στο δημοτικό κατάστημα Αλικιανού, πρώην Δημαρχείο) καθημερινά, από
τις 09.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 28213 41033 & 28213
41040 και στο e-mail: kentrokoinotitas@platanias.gr).
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής αρωγής που θα παρέχονται μέσω του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου στους μαθητές, οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται
αντιμέτωπες με δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι όλες δωρεάν, ως
αποτέλεσμα της συνεργασίας και της προσφοράς του Συλλόγου Καθηγητών
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων και των μελών του και αφορά
τις προσφερόμενες θέσεις σε συγκεκριμένα φροντιστήρια,
Σκοπός της όλης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος Κοινωνικής
Αρωγής και Προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι
εκπαιδευτικές ανάγκες των οικονομικά αδύναμων μαθητών της περιοχής του Δήμου
Πλατανιά ενώ για την ένταξη στο πρόγραμμα θα ισχύσουν οικονομικά και κοινωνικά
κριτήρια που έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας παραμονής
σε ισχύ (για αλλοδαπούς).
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας
Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση
κατοικίας.
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία όπου υπάρχει δυνατότητα).
4) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020.
5) Φωτοτυπία Ε1 φορολογικού έτους 2020 (Φορολογική δήλωση).
6) Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).
Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
7) Αντίγραφο βεβαίωσης επιτροπής περί αναπηρίας με αναγραφόμενο το ποσοστό
αναπηρίας.
8) Βεβαίωσης ανεργίας αιτούντα ή/και συζύγου (με αναγραφόμενη τη διάρκεια
ανεργίας).
9) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η
κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε
η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
10) Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για
ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
11) Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή πρόσφατη απόδειξη
ενοικίου.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest