Υπεγράφη η σύμβασης μελέτης και λοιπών αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή της Κουντούρας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου

 Υπεγράφη η σύμβασης μελέτης και λοιπών αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή της Κουντούρας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου

 

Στις 24-11-2021 στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) στην Αθήνα, παρουσία του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου, κ. Αντωνίου Κων. Περράκη και του Γενικoύ Διευθυντή της Διεύθυνσης Υδραυλικών και Λιμενικών έργων του Υπουργείου Υποδομών, κ Αντωνίου Κοτσώνη, υπεγράφη μεταξύ της Προϊσταμένης της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), κας Καστραντά Γεωργίας, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου [Κύριος του Έργου (ΚτΕ), και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, κας Ξανθοπούλου Ιωάννας, η σύμβαση μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής και λοιπών αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων στην περιοχή της Κουντούρας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
Οι παρακάτω φώτο είναι 06-03-2019 απο το σημείο της νέας λιμνοδεξαμενής
Η εκπόνηση της σύμβασης προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα, αποσκοπεί στην κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και στην ενίσχυση του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου της περιοχής, μέσω της επέκτασης των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις, οι οποίες σήμερα είτε δεν αρδεύονται είτε αρδεύονται πλημμελώς. Πιο συγκεκριμένα, η συμβασιοποιημένη μελέτη περιλαμβάνει:
• τη νέα λιμνοδεξαμενή
• τα νέα τμήματα του αγωγού προσαγωγής νερού στη νέα λιμνοδεξαμενή
• τη νέα υδρομάστευση επί του χ. Πελεκανιώτη
• τα νέα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης 1 και της Ζώνης 2
• τους αγωγούς προσαγωγής νερού στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης 1 και της Ζώνης 2
• το αντλιοστάσιο άρδευσης της νέας αρδευτικής Ζώνης 2
• την καλυμμένη δεξαμενή άρδευσης αρδευτικής Ζώνης 2
• τον έλεγχο των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
• την οριοθέτηση και διευθέτηση οκτώ ρεμάτων εντός της περιοχής του αναδασμού, καθώς και τμήματος του χειμάρρου Πελεκανιώτη
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΣΜ07200005 της ΣΑΜ 072. Με τη με αριθμ. πρωτ. Δ19/οικ /1751/31-05-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε το έργο του θέματος ως Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και σημαντικό.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης έχει καθορισθεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 23-05-2024.
Για την ωρίμανση του έργου το Υπουργείο εκπόνησε τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη στην περιοχή κατασκευής της λιμνοδεξαμενής Κουντούρας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου» και ταυτόχρονα η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε και εκπόνησε τη Γεωλογική και την Προκαταρκτική Υδραυλική Μελέτη του έργου. Στη συνέχεια ο Δήμος τροποποίησε τη θέση της προτεινόμενης λιμνοδεξαμενής στην Κουντούρα στο Β2 Στάδιο της μελέτης του Γ.Π.Σ., τροποποίηση η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14413/970/8-10-2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ σχετικά με τον φάκελο Περιβαλλοντικού Ελέγχου που αφορά την τροποποίηση έργων υποδομής που εντάσσονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δ.Ε Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου- Σελίνου.
Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου θα ήθελε να ευχαριστήσει διαχρονικά την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και όλους εκείνους τους υπαλλήλους του Υπουργείου, που δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια μεθοδικά για την ωρίμανση και τη χρηματοδότηση του έργου, χαρακτηρίζοντας το, ως έργο εθνικής σημασίας, που δίνει τεράστια αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή της Κουντούρας.

, Δήμου Καντάνου-Σελίνου

 

 

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest