“Προθεσμίες και διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019, στο σύνολο των περιοχών του Δήμου Πλατανιά”

 “Προθεσμίες και διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019, στο σύνολο των περιοχών του Δήμου Πλατανιά”

 

​Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει, τους δημότες που επλήγησαν από τα κατολισθητικά
φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2019, ότι έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/8477/Α325/10-6-2021, με θέμα “ Χορήγηση
Στεγαστικής Συνδρομής  για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις
κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019 στο Δήμο Πλατανιά ´´
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, οι πληγείσες και επαπειλούμενες περιοχές, όπου οι
ιδιοκτήτες κτιρίων δικαιούται στεγαστική συνδρομή, βρίσκονται στις παρακάτω Τοπικές
Κοινότητες:

Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ.Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Τ.Κ Βρυσών Τ.Κ Βουκολιών (οικισμός Φωτακάδο)
Τ.Κ Ζουνακίου Τ.Κ Κακόπετρου
Τ.Κ Μανολιόπουλου Τ.Κ Παλαιών Ρουμάτων
Δ.Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΔΕ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Τ.Κ Καράνου Τ.Κ Βουβών
Τ.Κ Λάκκων Τ.Κ Ζυμβραγού
Τ.Κ Μεσκλών
Τ.Κ Ορθουνίου
Τ.Κ Πρασέ
Στην παραπάνω Κ.Υ.Α όπως και στην απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.13497/Α321/2-8-2021,
αναφέρονται αναλυτικά οι προθεσμίες, ανά κατηγορία, στεγαστικής συνδρομής .

Ο Δήμος Πλατανιά προτρέπει τους ενδιαφερομένους να προστρέξουν άμεσα, ​για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους

όρους και προϋποθέσεις στην αρμόδια Υπηρεσία, για τις διαδικασίες που
απαιτούνται, καθώς και στις ενέργειες που πρέπει να προβούν.
Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ, τέως Υ.Α.Σ.) το τοπικό γραφείο της ΔΑΕΦΚ-ΤΑΕΦΚ
Χανίων, στην Όαση Βαρυπέτρου- Γολγοθά 2 – κτίριο ΟΑΚ στο ισόγειο- τηλ:
2821029287, για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.
Το παρόν Δελτίου Τύπου θα διανεμηθεί στους Προέδρους Κοινοτήτων όλων των
πληγεισών περιοχών ενώ στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Πλατανιά θα αναρτηθούν οι
παραπάνω Αποφάσεις, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων δημοτών.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest