Π. Ε. Χανίων : Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 Έναρξη εργασιών συντήρησης στο τμήμα Χανιά – Αλικιανός.

 Π. Ε. Χανίων : Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 Έναρξη εργασιών συντήρησης στο τμήμα Χανιά – Αλικιανός.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, θα ξεκινήσουν οι εργασίες
του έργου με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά – Αλικιανός
της ΠΕ Χανίων», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ), από την ανάδοχο
εταιρία ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του οδικού τμήματος, έτσι ώστε να αυξηθεί η
ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.
Ενημερώνουμε ότι στο οδικό τμήμα Χανιά – Αλικιανός θα πραγματοποιείται τμηματικά
εκτροπή κυκλοφορίας, με ειδική σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες, ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 3654/23.08.2021
(ΦΕΚ 4587/Β/5.10.2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest