ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κ. ΣΚΡΕΚΑ

2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. Γ. ΑΜΥΡΑ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ και Κύριε Υφυπουργέ,

Με το με αρ. πρωτ. 7695/12.01.2022 έγγραφό μας ζητούσαμε τη χορήγηση
τουλάχιστον τρίμηνης παράτασης για την ενσωμάτωση των προδήλων σφαλμάτων
και αντιστοίχως για τη λήξη υποβολής αντιρρήσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους για
τους οποίους πρέπει να δοθεί η παράταση αυτή.
Η αιτούμενη παράταση δεν έχει μέχρι σήμερα χορηγηθεί, ενώ σε τρεις ημέρες, στις
10/02/2022, επίκειται η ανάρτηση των διορθωμένων δασικών χαρτών στην Π.Ε.
Χανίων όσον αφορά στην κατηγορία των προδήλων σφαλμάτων. Ανάρτηση που δεν
θα έχει ενσωματώσει μεγάλο όγκο προδήλων σφαλμάτων τα οποία ενώ έχουν
υποβληθεί δεν έχουν εξεταστεί από τη Δ/νση Δασών Χανίων, με αρκετά από αυτά
να αφορούν στον κυρωμένο δασικό χάρτη.
Επανερχόμαστε λοιπόν ζητώντας επιτακτικά τη χορήγηση τρίμηνης παράτασης στις
προθεσμίες ενσωμάτωσης προδήλων σφαλμάτων και υποβολής αντιρρήσεων για
τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Χανίων, επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη
περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με έντονες αντιδράσεις από τους
ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς. Πέραν των αντιδράσεων, ο αναμορφωμένος
δασικός χάρτης θα είναι πλημμελής με πολλά και μεγάλα σφάλματα, με εγγυημένη

2
αποτυχία σε ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, αποτέλεσμα το οποίο είμαι βέβαιος
ότι ουδείς επιθυμεί.

Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest