Η πρώτη σύμβαση της “Δαίδαλος Α.Ε.” με την Περιφέρεια Κρήτης, που αφορά έργο στην Π.Ε. Χανίων, είναι γεγονός.

 Η πρώτη σύμβαση της “Δαίδαλος Α.Ε.” με την Περιφέρεια Κρήτης, που αφορά έργο στην Π.Ε. Χανίων, είναι γεγονός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΓΟ«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ802 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:
KA 2019ΕΠ80200006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 78.000.000,00 €
ΥΠΟΕΡΓΑ
Αριθμός
Υποέργου Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός (€) Διευθύνουσα
Υπηρεσία
1
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε
ΧΑΝΙΩΝ
742.444,31 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
4
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ-ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ-ΣΗΡΙΚΑΡΙ,
ΚΑΣΤΕΛΙ-ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ,
ΚΟΛΕΝΗ-ΡΟΚΚΑ-ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
1.309.407,93 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
6
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕ-ΝΤΕΡΕΣΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ
ΔΡΟΜΟΙ
1.800.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
7
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣΚΟΥΦΟΣ-ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟ-ΓΕΡΑΝΙ,
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΤΕΛΑΡΙ-ΚΟΥΦΟΣ,
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ-ΣΚΟΝΙΖΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
742.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
8
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΔΕΛΙΑΝΑΤΡΙΑΛΩΝΙΑ, ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ-ΒΟΥΒΕΣΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ, ΓΛΩΣΣΑΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΡΕΣ-ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ-ΔΕΛΙΑΝΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
855.215,45 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
10
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗΚΑΜΠΑΝΟΣ-ΡΟΔΟΒΑΝΙ-ΤΕΜΕΝΙΑΑΖΩΓΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
14
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΦΡΕΣ-ΒΡΥΣΕΣ,
ΚΑΛΥΒΕΣ-ΒΑΜΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΚΟΥΡΝΑΣ-ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ
ΔΡΟΜΟΙ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
15
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΥΣΕΣΑΣΚΥΦΟΥ-ΙΜΒΡΟΣ-ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,
ΑΝΩΠΟΛΗ-ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ-ΚΟΜΙΤΑΔΕΣΚΑΨΟΔΑΣΟΣ-ΣΚΑΛΩΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
19
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟ 5
952.360,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
24
Αριθμός
Υποέργου Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός (€) Διευθύνουσα
Υπηρεσία
20
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟ 14
1.736.762,03 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
21
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
2.250.000,01 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
22
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1.675.857,50 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
24
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΒΑΛΟΜΟΥΡΙ
551.330,63 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
26
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
“ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ”
253.272,80 ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
28
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ –
ΣΕΛΙΝΟΥ
189.950,08 ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
32
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ
“ΚΛΑΔΙΣΟΣ”
239.925,12 ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
33
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ “ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ
ΛΕΚΑΝΩΝ”
239.925,12 ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
35
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΕΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ
419.989,44 ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
25
Αριθμός
Υποέργου Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός (€) Διευθύνουσα
Υπηρεσία
36
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ
1.400.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
37
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
2.500.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
38
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ –
ΚΟΝΤΟΚΥΝΗΓΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΨΑΡΙΑΝΑ –
ΔΡΥΣ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
39
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΩ – ΚΕΦΑΛΙ – ΒΑΘΗ –
ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
1.900.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
40
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
1.900.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
41
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
3.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
42
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
43
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
44
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ –
ΣΕΛΙΝΟΥ
2.650.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
46
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ
2.000.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
48
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
2.400.000,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
26
Αριθμός
Υποέργου Τίτλος Υποέργου Προϋπολογισμός (€) Διευθύνουσα
Υπηρεσία
57
1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ” ΜΕ Κ.Α.
2014ΕΠ50200001, 12Ο ΥΠΟΕΡΓΟ
“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝ
631.178,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest