ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ… Περισυλλέχτηκαν ανεπιτήρητα ζώα χωρίς ενώτια, στην περιοχή Σπίνα της Δ.Ε. Καντάνου.

 ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ… Περισυλλέχτηκαν ανεπιτήρητα ζώα χωρίς ενώτια, στην περιοχή Σπίνα της Δ.Ε. Καντάνου.
Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου σας ενημερώνει ότι την την Παρασκευή 01.10.2021 περισυλλέχτηκαν επτά (7) ανεπιτήρητα ζώα (4 αίγες και 3 ερίφια) χωρίς ενώτια, στην περιοχή Σπίνα της Δ.Ε. Καντάνου.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4056/2012 αναφέρεται ότι:
«Εάν, από τις διωκτικές αρχές, εντοπιστούν ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα (αιγοπρόβατα), περισυλλέγονται και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου με ταυτόχρονη επιβολή προστίμου, πενήντα (50) ευρώ για κάθε ανεπιτήρητο ζώο, στον ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ανεπιτήρητου κοπαδιού αιτηθεί την επιστροφή του, καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα συντήρησης για κάθε ζώο που θα του επιστραφεί.
Εάν εντός δεκαημέρου από την κατάσχεση, ο ιδιοκτήτης δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, η αρμόδια επιτροπή του δήμου προβαίνει στην εκποίηση των κατασχεθέντων ζώων μέσω πλειστηριασμού ή στη δωρεάν διάθεση σε φιλανθρωπικούς φορείς όπως π.χ. σε Κοινωνικά Παντοπωλεία».

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest