ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Προς :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κ. ΣΚΡΕΚΑ

2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. Γ. ΑΜΥΡΑ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ και Κύριε Υφυπουργέ,

H ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων έγινε το Φεβρουάριο 2021 με αρχική προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων
μέχρι τις 10/6/2021 (και 30/6/2021 για κατοίκους ή διαμένοντες στο εξωτερικό).
Στη συνέχεια μετά από έντονες αντιδράσεις φορέων και ιδιωτών αναφορικά με τα πολλά και
ουσιώδη προβλήματα τα οποία έχρηζαν αντιμετώπισης πριν την υποβολή αντιρρήσεων, δόθηκε
παράταση κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι τις 10/12/2021 (και 30/12/2021 για κατοίκους ή
διαμένοντες στο εξωτερικό), προκειμένου να γίνει αναμόρφωση του αναρτημένου δασικού
χάρτη, λαμβάνοντας υπόψη πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις που προκύπτουν μετά από
μεταγενέστερες διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας, κλπ.
Ειδικότερα όσον αφορά σε διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των προδήλων
σφαλμάτων, αυτές υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες,
δύο μήνες πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, μέχρι δηλαδή τις
10/10/2021.
Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τη Δ/νση Δασών Χανίων, δεν έχει υποβληθεί στην
υπηρεσία ο αναμενόμενος όγκος αιτημάτων για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων από

ενδιαφερόμενους πολίτες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα κλπ., ενώ αντίστοιχα λίγες είναι και οι
αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά του δασικού χάρτη.
Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα αναμένονταν
διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις στη δασική νομοθεσία, καθώς και οδηγίες για την
εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούσαν και συνεχίζουν να
υπολειτουργούν λόγω των συνθηκών υγειονομικού πλαισίου προστασίας των πολιτών εξαιτίας
της πανδημίας του Covid.
Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η όσο πιο πλήρης και ολοκληρωμένη
αναμόρφωση των δασικών χαρτών είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή και εξέταση των
αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από τις δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτητών και θα διευκολύνει
εξαιρετικά τόσο τους πολίτες και φορείς όσο και τις δασικές υπηρεσίες, ζητούμε τη χορήγηση
τουλάχιστον τρίμηνης παράτασης για την ενσωμάτωση των προδήλων σφαλμάτων και
αντιστοίχως για τη λήξη υποβολής αντιρρήσεων.

Κύριοι

Το παρόν αποτελεί κοινό αίτημα όλων των Δημάρχων της Π.Ε. Χανίων, του Δικηγορικού Συλλόγου
Χανίων και του ΤΕΕ – Τμ. Δυτικής Κρήτης και δεν υποβάλλεται με στόχο την καθυστέρηση στη
διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών, αλλά αντίθετα θεωρούμε ότι θα την επιταχύνει
και θα την καταστήσει ευκολότερη για πολίτες και Φορείς, καθώς και για τις υπηρεσίες σας.

Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest