ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν όμορες προς τον αιγιαλό
εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – κέντρα αναψυχής
επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) και επιθυμούν να κάνουν απλή χρήση
αιγιαλού-παραλίας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους με την διαδικασία της
απευθείας παραχώρησης ως όμοροι ιδιοκτήτες για το έτος 2021, να υποβάλλουν
μέχρι την Τρίτη 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 σχετική αίτηση στο Δήμο Πλατανιά. Το μίσθωμα
για το έτος 2021 καθορίζεται στο 60 % του ετήσιου ανταλλάγματος (παρ. 3
άρθρο 13 του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α’ 44/26-03-2021)
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (διατίθεται από την υπηρεσία)
πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φορολογική ενημερότητα
β) Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (ότι δεν
υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο).
γ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, (σήμα Ε.Ο.Τ.) που
να είναι σε ισχύ και έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
(εκτύπωση μέσω ΑΑΔΕ).
δ) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας/γνωστοποίησης για λοιπές
επιχειρήσεις (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια, αναψυκτήρια) που να είναι σε
ισχύ και έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εκτύπωση μέσω
ΑΑΔΕ).
ζ) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια
θαλασσίων μέσων αναψυχής, προσκομίζεται επιπλέον η προηγούμενη άδεια
του Λιμεναρχείου, ενώ για τα νέα πόστα, αντίγραφο πρακτικού της
Επιτροπής από το Λιμεναρχείο.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest