Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών από το Δήμο Πλατανιά.

 Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών από το Δήμο Πλατανιά.

Εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και στο
πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου Πλατανιά για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών που οφείλουν να λαμβάνουν, αλλά και συγκεκριμένων
σχετικών νομοθετικών διατάξεων που βρίσκονται σε ισχύ, γίνονται γνωστά τα εξής:
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και
οικισμών υποχρεούνται μέχρι την 30 η Απριλίου να έχουν προβεί στον καθαρισμό των
ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής
της. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/Β΄/18-03-2022), ο
καθαρισμός περιλαμβάνει:
α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς
και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.)
δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης
φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το
φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β) Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση
το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή
αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
2. Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων στην αγροτική οδοποιία καλλιεργειών, υποχρεούνται να
προβούν στην κοπή των κλάδων που παρακωλύουν την απρόσκοπτη διέλευση των
πυροσβεστικών οχημάτων. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να επιμεληθούν για την
εφαρμογή των ανωτέρω.
3. Καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου)
απαγορεύεται κάθε είδους καύση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές
εκτάσεις.
4. Μετά από μια πυρκαγιά σε βοσκότοπο, αυτός κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση και η
αρμόδια δασική υπηρεσία υποχρεούται να προβεί σε ενημέρωση του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), διαβιβάζοντάς του την σχετική πράξη χαρακτηρισμού, προκειμένου
να ενημερωθεί η ψηφιακή του βάση δεδομένων.
Τονίζεται ότι ο Δήμος Πλατανιά, όπως και όλος ο Νομός, ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες
περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, γεγονός το
οποίο επιβάλει την ιδιαίτερα προσεκτική συμπεριφορά και υπεύθυνη στάση απ’ όλους μας.

[2]

Τι πρέπει να προσέχουμε για να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς
 Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
 Δεν ανάβουμε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους
που υπάρχουν ξερά χόρτα.
 Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
 Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε σε υπαίθριους χώρους.
 Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.
Αν το σπίτι μας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση
 Δημιουργούμε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι μας, καθαρίζοντας και
απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις
πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
 Κλαδεύουμε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους
και την κατάσταση των κλαδιών τους.
 Απομακρύνουμε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
 Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και
τα μπαλκόνια. Τα κλαδεύουμε, έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5
μέτρων από το σπίτι μας.
 Αραιώνουμε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση, έτσι ώστε τα κλαδιά του
ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για
λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν,
απομακρύνουμε την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε
απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.
 Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους
του κτίσματος.
 Προφυλάσσουμε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας
παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.
 Καλύπτουμε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό,
μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να
διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτηρίου.
 Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
 Αποφεύγουμε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι
μας.
 Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
 Προμηθευόμαστε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνούμε για τη
συντήρησή τους.
 Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος, με μήκος ανάλογο της περιοχής που
θέλουμε να προστατεύσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και
ένας σωλήνας νερού, μπορεί να μας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.
Πώς πρέπει να ενεργήσουμε μόλις αντιληφθούμε πυρκαγιά
 Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199)
και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που
βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που
βλέπουμε την πυρκαγιά.
 Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
 Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
 Δεν κλείνουμε το τηλέφωνο προτού δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

[3]
Περισσότερες και πιο λεπτομερείς οδηγίες παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.civilprotection.gr).

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest