Υπογραφή Σύμβασης:“Ενεργειακή αναβάθμιση, στο κτίριο του Γυμνασίου- Λυκείου Βουκολιών”, στο Δήμο Πλατανιά”

 Υπογραφή Σύμβασης:“Ενεργειακή αναβάθμιση, στο κτίριο του Γυμνασίου- Λυκείου Βουκολιών”, στο Δήμο Πλατανιά”

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 14 Μαρτίου η υπογραφή της σύμβασης
μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ Ιωάννη Μαλανδράκη και του εκπροσώπου του
αναδόχου κ Κωτσιόπουλου Ιωάννη, για την εκτέλεση του έργου “ Ενεργειακής
αναβάθμισης, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Γυμνασίου- Λυκείου Βουκολιών προϋπολογισμού
μελέτης 295.000,00€( με Φ.Π.Α).
Το έργο ενέταξε ο Δήμος στο «ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020» και είναι εγγεγραμμένο στο
Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2022 .
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την
επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των
διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
 Αντικατάσταση κουφωμάτων στον όροφο του κτιρίου
 Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας
 Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (σωληνώσεις, σώματα τύπου
fancoils)
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net
metering)
 Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED.
 Εγκατάσταση συστήματος BMS
 Εξωτερικοί χρωματισμοί του συνολικού κελύφους με θερμοανακλαστικά
χρώματα
Το παραπάνω έργο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειακών
αναβαθμίσεων κτιρίων, που υλοποιεί στο παρόν διάστημα ο Δήμος, όπως το
Γυμνάσιο-Λύκειο Αλικιανού, Γυμνάσιο Πλατανιά, Δημοτικό Κατάστημα
Αλικιανού,Δημαρχείο Γερανίου κλπ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 365 ημερολογιακές μέρες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest