Συνεργασία ΕΕΤΑΑ – ΠΕΔ Κρήτης

 Συνεργασία ΕΕΤΑΑ  – ΠΕΔ Κρήτης

Συνάντηση με την Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ κ. Δ. Μαραβέλια και  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  κ. Σ. Σπυρίδων, είχε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γ. Κουράκης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων.

Την περίοδο που διανύουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός σημαντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτωνευρωπαϊκών και εθνικών, όπως  το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΑΑ, σε συνεργασία  με την ΠΕΔ Κρήτης, θα διοργανώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, ημερίδα στην Κρήτη για την ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας προγραμματικής Περιόδου και ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού».

Όπως τόνισε ο κ. Κουράκης, σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ της Κρήτης, για την αποτελεσματική αξιοποίησή όλων των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης περιόδου.

Στην ημερίδα θα παρέμβουν στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών των Τομεακών προγραμμάτων, της ΕΕΤΑΑ καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των θεμάτων που ενδιαφέρουν τους ΟΤΑ της Κρήτης.

Επίσης, στο πλαίσιο  της συνεργασίας της ΠΕΔ με την ΕΕΤΑΑ, θα πραγματοποιηθούν    Ενημερωτικές  – Επιμορφωτικές Συναντήσεις με θέμα «Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412, όπως ισχύει) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Οικονομικές Υπηρεσίες και Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών και Έργων για τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων».

Στόχος των συναντήσεων είναι η επικαιροποιημένη ενημέρωση και επιμόρφωση των υπηρεσιακών διοικήσεων, καθώς και των αρμοδίων στελεχών των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών.

Έμφαση θα δοθεί στο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», με τον όποιο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νόμο 4412/16, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την επιτάχυνση της εξέλιξης των δημοσίων Συμβάσεων  Έργων, Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest