Η ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

 Η ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι φέτος αφιερωμένη στη σημασία της
προστασίας του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη υγεία.
Η σημερινή συγκυρία μας βρίσκει εν μέσω μιας συνεχιζόμενης πανδημίας
και ασθενειών, τις οποίες η παγκόσμια ιατρική κοινότητα προσπαθεί να εξαλείψει.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλει σημαντικές
προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι η μεγαλύτερη απειλή για
την υγεία των ανθρώπων.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η υποβάθμιση του εδάφους, η
νιτρορύπανση και η υπεράντληση υπόγειων υδάτων, η ρύπανση και τα
πλαστικά στις θάλασσες της Κρήτης τα οποία περνάνε στην τροφική μας
αλυσίδα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας και οφείλουμε να τα
αντιμετωπίσουμε.
Η ΠΕΔ Κρήτης σε συνεργασία με Επιστημονικούς, Ερευνητικούς,
Επαγγελματικούς και άλλους φορείς του νησιού μας στοχεύει στην παροχή
καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
προς όφελος της υγείας των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών της
Κρήτης.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ως συλλογικός
φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στο
υγειονομικό προσωπικό του νησιού για τις μεγάλες προσπάθειες που
καταβάλει καθημερινά, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία αλλά και για την προστασία της
υγείας των πολίτών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest