Στην εκδήλωση του ΚΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες ο Γιάννης Κουράκης

 Στην εκδήλωση του ΚΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες ο Γιάννης Κουράκης

Σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε την Τρίτη 25 Μαΐου 2021,  από
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  και με
θέμα «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή
Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης» συμμετείχε ο πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης.
Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων από
τους ΟΤΑ της Κρήτης και άλλων φορέων, αλλά και πολίτες, είχε ως στόχο την
ανάλυση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν την ενεργειακή μετάβαση και το
θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων.
Ο κ. Κουράκης στα πλαίσια της παρέμβασής του αναφέρθηκε στους
στόχους και τη στρατηγική για την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
δημόσιων φορέων στην ενεργειακή μετάβαση, μέσω του θεσμού των
Ενεργειακών Κοινοτήτων.
Αρχικά ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης επεσήμανε « ότι σε ευρωπαϊκό
επίπεδο έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, καθώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον χάρτη της
πορείας τόσο της ΕΕ όσο και της Ελλάδας, προς την κλιματική ουδετερότητα,
σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων με ορίζοντα το 2050. »
Μάλιστα όπως τόνισε στη πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου,
ετέθησαν φιλόδοξοι στόχοι ως το 2030, για μείωση των εκπομπών του
διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55 %.
Στη συνέχεια ο κ. Κουράκης αναφέρθηκε στην υφιστάμενη ενεργειακή
κατάσταση της Κρήτης και στη λειτουργία τριών ρυπογόνων- θερμικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Αθερινόλακο, Λινοπεράματα και Ξυλοκαμάρα,
όπου χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα και επεσήμανε ότι η απαίτηση των τοπικών
κοινωνιών είναι ο τερματισμός λειτουργίας τους μετά και την ολοκλήρωση της
μεγάλης ενεργειακής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική αλλά και τη μετάβαση
προς τις ΑΠΕ.

Σημαντικά οφέλη για τους ΟΤΑ από τις ενεργειακές κοινότητες
Ειδικότερα για το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων και την εμπλοκή των
ΟΤΑ σε αυτές, ο κ. Κουράκης ανέφερε:
« ένα από τα μεγαλύτερα κόστη των Δήμων είναι αυτό της ηλεκτρικής
ενέργειας, γεγονός που οδηγεί τους ΟΤΑ στη διερεύνηση λύσεων και στην
υλοποίηση έργων ούτως ώστε να καταστούν «ενεργειακά καθαροί» αλλά και
να μειώσουν σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουν, με θετικό αντίκτυπο για τους ΟΤΑ και τους πολίτες. Και ο
θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην
κατεύθυνση αυτή.»
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ τόνισε επίσης ότι μέσω των ενεργειακών
κοινοτήτων επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, κάτι που σημαίνει ότι η παραγωγή ενέργειας ουσιαστικά παύει
να αφορά τους λίγους.

Ενεργειακή Δημοκρατία

Η ενεργειακή μετάβαση σε μία οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα έχει
ξεκινήσει και είναι μη αναστρέψιμη.

Η «ενεργειακή δημοκρατία» πρέπει να διασφαλίζει ότι η ενεργειακή
μετάβαση θα γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και με την κοινωνία σε
ενεργό και όχι παθητικό ρόλο, με διάλογο και φυσικά χωρίς αποκλεισμούς.
Ανέφερε δε, ότι επιπλέον η σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων και από
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες / Οργανώσεις Παραγωγών εκτός από
τους ΟΤΑ, προσφέρει προοπτικές μείωσης του κόστους παραγωγής καθώς θα
ελαχιστοποιηθεί το κόστος άντλησης αρδεύσιμου ύδατος, το ενεργειακό
κόστος (λειτουργικό) των αγροτικών εγκαταστάσεων και το κόστος από την
οικιακή χρήση ενέργειας.
Τέλος ο κ. Κουράκης δήλωσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης έχει
ήδη αγκαλιάσει το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων και οι ΟΤΑ θα
αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα της ενεργειακής μετάβασης της
ελληνικής οικονομίας, σε καθαρή ενέργεια.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ τόνισε δε ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει την
τοπική αυτοδιοίκηση διορθώνοντας τις όποιες ατέλειες του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αλλά και μέσω στης
στήριξης των ΟΤΑ με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest