Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ECON) ο Γιάννης Κουράκης

 Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ECON) ο Γιάννης Κουράκης

Σημαντικά θέματα συζητούνται σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες,
στην συνεδρίαση της Επιτροπής ECON (Οικονομικής Πολιτικής)
στην οποία συμμετέχει, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης
Κουράκης ως τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι :

 Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις
του – ιδίως τις οικονομικές – σε όλους τους Δήμους και τις
Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής ECON.

 Πράξη για τα δεδομένα. (Ευκολότερη πρόσβαση σε δεδομένα
από ιδιώτες, επιχειρήσεις βιομηχανίες, δημόσιο τομέα. κ.α)

 Ευρωπαϊκή Πράξη για τα μικροκυκλώματα για την ενίσχυση
του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ευρώπης (Παραγωγή
μικροκυκλωμάτων που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και
την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλλει στην επίτευξη
τόσο της Ψηφιακής όσο και της Πράσινης Μετάβασης) .

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest