ΠΕΔ Κρήτης: Παρέμβαση στο ΥΠΕΣ για αύξηση της χρηματοδότησης για τις σχολικές καθαρίστριες

 ΠΕΔ Κρήτης: Παρέμβαση στο ΥΠΕΣ για αύξηση της χρηματοδότησης για τις σχολικές καθαρίστριες

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη και τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Σ. Πέτσα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων( Π.Ε.Δ) Κρήτης αναφέρεται στο σημαντικό ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών έτους 2020-2021, καθώς μετά την έκδοση της σχετική απόφασης από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε αρκετούς Δήμους της Κρήτης περικόπηκε ο μέγιστος αριθμός ημερήσιας απασχόλησης καθώς και η χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.

Η ΠΕΔ Κρήτης ζητά από το ΥΠΕΣ να επαναφέρει τόσο τον μέγιστο αριθμό ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο όσο και την αύξηση της χρηματοδότησης, καθώς οι Δήμοι δεν είναι σε θέση να αναλάβουν το επιπλέον αυτό κόστος.

Τέλος αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω αύξηση των ωρών απασχόλησης αλλά και της σχετικής δαπάνης, προκειμένου να προσληφθεί επιπλέον αριθμός σχολικών καθαριστριών από τους Δήμους, ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας και απολύμανσης των σχολικών μονάδων λόγω της πανδημίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που υπογράφεται από τους κ.κ. Κουράκη, Μαρινάκη, Μαλανδράκη, Κοκοσάλη και Κοκκίνη έχει ως εξής:

«Σχετικά με το σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε μετά την με αρ. πρωτ. 56982/30-7-2021 απόφασή σας αναφορικά με την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών έτους 2021-2022 έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

   1. Παρά το γεγονός ότι η συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με το σχολικό έτος 2020-2021 για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών  παρέμεινε αμετάβλητη, εντούτοις έγινε μείωση του μέγιστου αριθμού ωρών  ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο με συνακόλουθη ανακατανομή των ποσών που αφορούν τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα αρκετοί Δήμοι της Κρήτης να λάβουν σημαντικά μειωμένη χρηματοδότηση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

  2. Ζητήθηκε από τους Δήμους, εφόσον επιθυμούν την αύξηση των ωρών εργασίας των καθαριστριών των σχολικών μονάδων τους, να το πράξουν, καταβάλλοντας όμως το επιπλέον ποσό από ιδίους πόρους.

                Καταλαβαίνετε, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, οπού η πανδημία μείωσε σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη των Δήμων, η ανεύρεση των επιπλέων πόρων αποτελεί δυσεπίλυτη εξίσωση, ενώ το προ των πυλών τέταρτο κύμα της πανδημίας απαιτεί τη μέγιστη δυνατή και άρτια παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας μας.

 Κύριε Υπουργέ ,  

Παρακαλούμε θερμά να ενσκήψετε στο δικαιολογημένο αίτημα των Δήμων της Κρήτης, των συνεργατών μας σχολικών καθαριστριών, των συλλόγων γονέων και των εκπαιδευτικών, για επαναφορά του μέγιστου αριθμού ωρών  ημερήσιας απασχόλησης σε όσους Δήμους υπέστησαν μείωση και συνακόλουθη αύξηση της χρηματοδότησης του Υπουργείου σας, καθώς με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς θα υπάρξουν αρκετοί Δήμοι της Κρήτης, που θα κληθούν να αναλάβουν έως και το 1/3 της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για τις σχολικές καθαρίστριες για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Επιπλέον ιδιαίτερα για φέτος και ενώ η εξέλιξη της πανδημίας βαίνει κλιμακούμενη όσο πλησιάζουμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, απαιτείται να αυξηθούν οι ώρες απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών ανά Δήμο τουλάχιστον κατά 20 % -με παράλληλη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Κράτος- προκειμένου να εξασφαλίσουμε αφενός την απολύμανση των σχολείων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και τον ενδελεχή καθαρισμό των σχολικών αιθουσών μετά το πέρας των μαθημάτων που είναι απολύτως απαραίτητο και αφετέρου να θωρακίσουμε τις σχολικές μας μονάδες με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο ενόψει του νέου πανδημικού κύματος

ν πιστώσεων σε Δήμους της Κρήτης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest