ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΑ)& ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΑ)& ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους ωφελούμενούς του
πως παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του
προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), οι οποίες είχαν ως
μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις
(3) μήνες.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:
Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων,
Β. Η διάρκεια ισχύος τους και
Γ. Ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία
παράταση.

Διευκρινίζεται ότι:

· Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Μάιο και τον
Νοέμβριο του 2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να
επανυποβληθούν μέσα στον Μάιο του 2021.
·Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και
Δεκέμβριο του 2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να
επανυποβληθούν μέσα στον Ιούνιο του 2021.
·Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούλιο και Οκτώβριο του
2020 και Ιανουαρίου 2021 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει
να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούλιο του 2021.

Επίδομα Στέγασης
Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από
την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε
εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην
αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest