“Έργα αποκατάστασης καταστροφών σε υποδομές Οδοποιίας, στην Κοινότητα Ορθουνίου, του Δήμου Πλατανιά”

 “Έργα αποκατάστασης καταστροφών σε υποδομές Οδοποιίας, στην Κοινότητα Ορθουνίου, του Δήμου Πλατανιά”

Μετά την παράδοση των εξειδικευμένων μελετών, ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης των
καταστροφών στον οικισμό Γιαννουκιανών, της  Κοινότητας Ορθουνίου. Τοποθετούνται
συρματοκιβώτια, φρεατοπασσάλοι, γίνονται επίσης διευθετήσεις, υδραυλικά έργα και λοιπές
τεχνικές παρεμβάσεις. Είχαν προηγηθεί προσωρινές αποκαταστάσεις για την πρόσβαση
των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές.


Με την παράδοση των μελετών, ο Δήμος προβαίνει στην οριστική αποκατάσταση της
συνδετήριας οδού του οικισμού Γιαννουκιανών με το επαρχιακό Δίκτυο.
Ο Δήμος Πλατανιά σταθερά συνεχίζει τις αποκαταστάσεις των καταστροφών μετά την
παραλαβή εξειδικευμένων μελετών και την έγκριση Τεχνικών Δελτίων από την Περιφέρεια
Κρήτης, που αφορούν τη Θεομηνία του 2019 . 
Ο Δήμος στην προσπάθειά του για την αποκατάσταση των καταστροφών, δημιουργεί
ανθεκτικά οδικά δίκτυα όπου παρεμβαίνει, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μικρούς ή
μεγάλους οικισμούς.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest