Η συνεργασία Αρναουτάκη Περράκη Καλογερή Σφράγισαν μία γάγγραινα 20 και πλέον ετών στην πανέμορφη Παλαιόχωρα

 Η συνεργασία Αρναουτάκη Περράκη Καλογερή Σφράγισαν μία γάγγραινα 20 και πλέον ετών στην πανέμορφη Παλαιόχωρα

Η άψογη συνεργασία Αρναουτάκη – Περράκη – Καλογερή σφραγίζουν μία γάγγραινα είκοσι και πλέον χρόνων που μάστιζε την πανέμορφη κωμόπολη μας την Παλαιόχωρα, ένα έργο που πέρασε από Σαράντα Κύματα και μόνο η δημοτική αρχή με Αντώνη Περάκη κατάφερε να υλοποιήσει, αυτό το βιολογικό της Παλαιόχωρας.

Αξίζουν πολλά μπράβο και Συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες και συμβούλους  της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Καντάνου Σελίνου και σε όλους αυτούς που συνεργάστηκαν και κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια όσα δεν κατάφεραν άλλοι 20 και πλέον χρόνια.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  08-11-2021 στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου στην Παλαιόχωρα, παρουσία του Περιφερειάρχη
Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικολάου Καλογερή και της
Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Κρήτης κας Μαρίας Κασωτάκη, υπεγράφη, μεταξύ του Δημάρχου Καντάνου – Σελίνου, κ.
Αντωνίου Κων. Περράκη, του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου κ. Ιωάννη Βαρδουλάκη και του
εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας Δρ. Εμμανουήλ Διαλυνά, η σύμβαση του Υποέργου 1 της
Πράξης του Βιολογικού της Παλαιόχωρας, που αφορά την κατασκευή της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας – Κουντούρας.

 


Στη σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα, έναντι του συνολικού ποσού 4.227.499,99 € (χωρίς
Φ.Π.Α.), περιλαμβάνονται δύο (2) διακριτά μέρη:
A. ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ, προσφερόμενου ποσού 3.158.449,20 ΕΥΡΩ (χωρίς
απρόβλεπτα 15% και αναθεωρήσεις), που αφορά την κατασκευή Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 7.500 ι.κ. (σχεδιασμός 20ετίας) με πρόβλεψη για
δυνατότητα επέκτασης σε ορίζοντα 40ετίας σε 15.000 ι.κ., η οποία θα αποτελείται από
στάδιο προεπεξεργασίας με αυτοκαθαριζόμενη μηχανική εσχάρα και Σηπτική Δεξαμενή,
φρεάτιο μερισμού παροχής, δεξαμενή τροφοδοσίας και εξισορρόπησης παροχής,
βιολογική επεξεργασία με αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας, σύστημα
απολύμανσης, δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης της εκροής, οικίσκο ελέγχου, μονάδα
εξουδετέρωσης οσμαερίων, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος με κλίνη ξήρανσης και έργα
διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Περιλαμβάνεται, επίσης, και η δωδεκάμηνη
δοκιμαστική λειτουργία.
B. ΤΜΗΜΑ Β: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (10ΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ), προσφερόμενου
ποσού 522.500,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% για τα 10 έτη, με έξοδα προσωπικού αναλώσιμα
λειτουργίας, ηλεκτρική ενέργεια και έξοδα τελικής διάθεσης λασπών-βιοστερεών, εκτός
του πόσιμου νερού εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. Η λειτουργία του συνόλου των
εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν από τον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης θα
συνοδεύεται από δέκα (10) χρόνια πλήρη εγγύηση.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-
2020» (Τμήμα Α: Κατασκευή Έργου) και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου (Τμήμα Β:
10ετής λειτουργία-συντήρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης της κατασκευής των εγκαταστάσεων,
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Μετά την περάτωση
της εγκατάστασης, ακολουθεί η δοκιμαστική λειτουργία – συντήρηση των εγκαταστάσεων από
τον Ανάδοχο για δώδεκα (12) μήνες και ακολούθως η πλήρης λειτουργία-συντήρηση και
εγγύηση των εγκαταστάσεων από τον Ανάδοχο για δέκα (10) έτη.

2
Το Υποέργο 2 της Πράξης, που περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των αντλιοστασίων, τον
υποθαλάσσιο αγωγό και μέρος των δικτύων για τη συλλογή-μεταφορά των λυμάτων προς την
Ε.Ε.Λ. και των αγωγών διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, εκτελείται ήδη από τις 28-08-
2019 και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του έτους.
Το υπόλοιπο μέρος των δικτύων μεταφοράς λυμάτων από τα αντλιοστάσια στον χώρο του
Βιολογικού, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση
Δημοτικής Οδού Παλαιόχωρας -Κουντούρας».
Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Νικόλαο Καλογερή, Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, την κυρία
Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης,
τον κ. Γεώργιο Τουτουτζιδάκη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, την Διοίκηση ΟΑΚ Α.Ε. και όλα
τα στελέχη που επιβλέπουν τα έργα που κατασκευάζονται για τον Βιολογικό της Παλαιόχωρας
και ειδικά τους: κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη, Δ/νων Σύμβουλο ΟΑΚ Α.Ε., κ. Ελευθέριο Κοπάση,
Πρόεδρο ΟΑΚ Α.Ε., κ. Μάρκο Πατρελάκη, Δ/ντή Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ Α.Ε., κ. Ανδρέα
Ιγγλεζάκη & κ. Μανώλη Πενθερουδάκη, Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΟΑΚ Α.Ε..
Επίσης ευχαριστεί θερμά τον κ. Γεώργιο Σταθάκη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, την κυρία
Ελένη Μανουσέλη, Νομική Σύμβουλο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και τον κ. Εμμανουήλ
Κοτρωνάκη, Επιστημονικό Συνεργάτη του Δήμου Καντάνου-Σελίνου του οποίου η συμβολή
στην ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου για τον τόπο μας ήταν καθοριστική.
Τέλος ευχαριστεί όλους εκείνους τους Δημοτικούς Συμβούλους και Υπηρεσιακούς παράγοντες
που αγόγγυστα ο καθένας από τη θέση του, προσπάθησαν εδώ και τριάντα χρόνια για την
ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest