Έργα αποκατάστασης καταστροφών σε υποδομές  Οδοποιίας, στην Τ.Κ. Λάκκων, του Δήμου Πλατανιά

 Έργα αποκατάστασης καταστροφών σε υποδομές  Οδοποιίας, στην Τ.Κ. Λάκκων, του Δήμου Πλατανιά

Συνεχίζονται τα έργα για την αποκατάσταση των καταστροφών στην Τ.Κ. Λάκκων. Οι
εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή πασσάλων, τοιχίων, έργα αντιστήριξης πρανών,
τάφρους απορροής ομβρίων, έργα οδοποιίας μέσα στον οικισμό καθώς και πολλές
εξειδικευμένες τεχνικές παρεμβάσεις
Είχαν προηγηθεί προσωρινές αποκαταστάσεις για την πρόσβαση των κατοίκων στις
παραπάνω περιοχές.
Με δεδομένο ότι η Κοινότητα Λάκκων έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τη θεομηνία του
2019, στο επόμενο διάστημα θα συνεχισθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις με την
λήψη των εξειδικευμένων μελετών και την σύναψη των ανάλογων εργολαβικών
συμβάσεων.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest