Έως την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, οι αιτήσεις στον ΕΛΓΑ σε ζημιές & φυτικό κεφάλαιο στο δήμο Πλατανιά

 Έως την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, οι αιτήσεις στον ΕΛΓΑ  σε ζημιές & φυτικό κεφάλαιο στο δήμο Πλατανιά

Από τους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Πλατανιά, γίνεται γνωστό ότι η
προθεσμία για να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης για το σύνολο
των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων τους, λήγει την Δευτέρα 28 Μαρτίου
2022 , για όσους ζημιώθηκαν από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρες
2019)και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος –
Δεκέμβριος 2019.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης:
Α. Ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα
από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρες 2019) και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Επισημαίνεται ότι οι ζημίες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν, ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων
δέντρων, ανά είδος, είναι τουλάχιστον 10 ( δέκα) και μεγαλύτερος του
30% του συνόλου των ομοειδών δέντρων που έχει στην κατοχή του ο
παραγωγός.
Δηλώσεις που αφορούν το πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα
προϊόντα, θα πρέπει να έχουν αιτηθεί στην αρχική δήλωση.
Για την Δ.Ε. Μουσούρων :
Οι αιτήσεις για τη Δ.Ε Μουσούρων θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα
Αλικιανού από ώρες 11:00 με 14:00 καθημερινά και κατόπιν κλεισίματος
τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 28213 41018 και 28213 41051

2

Για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου :
Οι αιτήσεις για τη Δ.Ε Κολυμβαρίου θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα
Κολυμβαρίου από ώρες 11:00 με 14:00 καθημερινά και κατόπιν κλεισίματος
τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 28243 40100 και 28243 40104

Για τις Δ.Ε. Βουκολιών και Πλατανιά :
Οι αιτήσεις για τις Δ.Ε Βουκολιών και Πλατανιά θα υποβάλλονται στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου ( στο Γεράνι) από ώρες 11:00 με 14:00 καθημερινά και
κατόπιν κλεισίματος τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 28213 40018 και 28213
40001.
 Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest