Ένταξη και των κτιρίων με χαρακτηρισμό “κίτρινο”, στα προς αποζημίωση κτίρια ζητάει ο Ι. Μαλανδράκης

 Ένταξη και των κτιρίων με χαρακτηρισμό “κίτρινο”, στα προς αποζημίωση κτίρια ζητάει ο Ι. Μαλανδράκης

Ένταξη και των κτιρίων με χαρακτηρισμό “κίτρινο”, στα προς αποζημίωση
κτίρια, του υφιστάμενου ΦΕΚ, για τις κατολισθαίνουσες περιοχές από τις θεομηνίες του
2019 του Δήμου Πλατανιά”

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης με επιστολή του τις προηγούμενες
ημέρες, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Βορίδη, τουν Υπουργό Υποδομών
&Μεταφορών κ.Καραμανλή, τον Υφυπουργό Υποδομών κ.Καραγιάννη και με κοινοποίηση
στο Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας , την Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Πρόεδρο του ΟΑΣΠ κ.Λέκκα, τους
Βουλευτές Νομού, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ.Παπαστεργίου και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ
Κρήτης κ.Κουράκη, αναφέρθηκε στις καταστροφικές θεομηνίες που έπληξαν τον Δήμο
μας, στις 13, 14 και 25, 26 Φεβρουαρίου 2019 και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Τ-
3069/Νοέμβριος 2020 τεύχους της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), με τίτλο «Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγεισών
περιοχών σε οικισμούς του Δήμου Πλατανιά – Π.Ε. Χανίων από τις κατολισθήσεις του
2019» και τους συνημμένους σε αυτό χάρτες, στο οποίο αποτυπώνονται οι πληγείσες και
οι επαπειλούμενες περιοχές (συνολικά 87), έχει εκδοθεί η απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./8477/Α325 “Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης” (ΦΕΚ 2674 Β/24-6-2021)
Ο κ.Μαλανδράκης ανέφερε μεταξύ των άλλων “… ότι προκειμένου να εκπονηθούν
οι σχετικές Μελέτες που προβλέπονται, απαιτείται  σημαντικός  και κρίσιμος χρόνος για τις
εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις την εξεύρεση των ανάλογων πόρων, οι οποίοι θα εκτιμώνται
σε ύψος εκατομμυρίων ευρώ. Στην κατασκευή των νέων σύνθετων γεωτεχνικών
έργων, πρέπει να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, για την εκτέλεση,
παραλαβή και πιστοποίηση, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για την έγκριση
καταλληλότητας, που θα επιτρέψει στη συνέχεια να εκδοθούν οικοδομικές άδειες.
Επισήμανε επίσης ότι όλη η περιγραφόμενη άνωθεν διαδικασία με όλα τα στάδια
της, μπορεί να σημαίνει χρονικό ορίζοντα ετών, προκειμένου μετά οι δικαιούχοι,να

προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για να κάνουν τις επεμβάσεις αποκατάστασης στις
οικίες τους.
Τελειώνοντας ο Δήμαρχος κ.Μαλανδράκης ανάφερε ότι δεδομένου, του κόστους
και του χρόνου, που θα απαιτηθεί για την παραπάνω διαδικασία, παρακαλούμε όπως
μεριμνήσετε για να υπάρχει η δυνατότητα στα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως
«κίτρινα» να έχουν την επιλογή οι ιδιοκτήτες να αποζημιωθούν κατ' αναλογία με τα
ισχύοντα για τα «κόκκινα κτίρια», προκειμένου να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική
επιλογή για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.
Πέραν της παραπάνω πρότασης μας, παρακαλούμε παράλληλα η διαδικασία αυτή
να αναληφθεί από το Υπουργείο Υποδομών, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που
διαθέτει από ανάλογες περιπτώσεις σε όλη την επικράτεια, ώστε να υλοποιηθούν
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και όσο το δυνατό πιο εμπρόθεσμα καθώς για την
εκπόνηση και υλοποίηση των παραπάνω μελετών και έργων, θα απαιτηθούν πρόσθετες
χρηματοδοτήσεις.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest