Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους σπουδαστές της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ταυρωνίτη

 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους σπουδαστές της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ταυρωνίτη

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους σπουδαστές της ΕΠΑΣ
ΟΑΕΔ Ταυρωνίτη
Με αφορμή την ψήφιση του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α’ 254/21.12.2020), με τον οποίο το
Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε υποβάθμιση των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
σε μεταγυμνασιακή κατάρτιση ΣΕΚ ή ΕΣΚ και στο επίπεδο 3, κατόπιν μάλιστα
πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, κατά την
Τακτική του Συνεδρίαση στις 6/05/2021, ενέκρινε την έκδοση του ακόλουθου
ψηφίσματος:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά καταγγέλλει ως απαράδεκτο το
νεοψηφισθέν νομοσχέδιο που υποβαθμίζει τις Σχολές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και απαιτεί να αρθεί
η αδικία που συντελείται σε βάρος των σπουδαστών τους, ιδιαίτερα των μαθητών της
τρέχουσας σχολικής περιόδου.
Για την άρση αυτής της κατάφωρης αδικίας, τα πτυχία θα πρέπει να επανέλθουν στο
επίπεδο 4, βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, έστω κατόπιν εξετάσεων
πιστοποίησής τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Παράλληλα απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης ώστε να ανοίξουν οι σχολές με
ασφάλεια, να προσληφθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και προσωπικό καθαριότητας και να
εκσυγχρονιστεί η υλικοτεχνική υποδομή των ΕΠΑΣ για την αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας, με στόχο την δημιουργία
καταρτισμένων στελεχών, ικανών να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.
Σε μια περίοδο που η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα μεγαλώνουν, το Δημοτικό
Συμβούλιο Πλατανιά αιτείται από το Υπουργείο Εργασίας, με νομοθετική ρύθμιση να
δοθεί άμεση λύση ώστε η μαθητεία να σταματήσει να βρίσκεται στον «αέρα», να
συνεχιστεί η πρακτική άσκηση με όλα τα μέτρα προστασίας με μηνιαίο μισθό και υπό την
ουσιαστική εποπτεία του”.
Το παρόν να κοινοποιηθεί στα Υπουργεία Παιδείας & Εργασίας, στον Διοικητή του
ΟΑΕΔ και να αποσταλεί για δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο και τα ΜΜΕ

Για το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Φραγκονικολάκης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest