ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου και η ΔΕΥΑ Σελίνου σχεδίασαν και υλοποιούν σύγχρονα έργα διαχείρισης λυμάτων στον οικισμό της Σούγιας και συγκεκριμένα των παραγόμενων λυμάτων από τις κατοικίες, τα καταστήματα, τις τουριστικές μονάδες και τις λοιπές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον οικισμό. Τα έργα διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνουν το αποχετευτικό δίκτυο συλλογής και μεταφοράς τους, την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Με τα έργα αυτά προστατεύεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλοντος της περιοχής και η δημόσια υγεία και επιπλέον ενισχύεται η ταυτότητά της και οι αναπτυξιακές της προοπτικές. Την παρούσα περίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και ως εκ τούτου στο προσεχές διάστημα θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της οικοδομής σας με το δίκτυο αποχέτευσης. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΥΑ Σελίνου, σας γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία της για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης. Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σελίνου (αρ. απόφ 39/2016) και γίνεται στο φρεάτιο που έχει κατασκευαστεί επί της οδού που βρίσκεται η οικοδομή (εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου). Η δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο, με τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα Του Δ.ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις αιτήσεων και συγκεκριμένα: α) Αίτηση που αφορά μόνο ένα ιδιοκτήτη και β) Αίτηση που αφορά περισσότερους από ένα ιδιοκτήτες. Ανάλογα με το είδος της αίτησης ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, τα οποία αναφέρονται επί του παραπάνω εντύπου αίτησης.Μετά την υποβολή του αιτήματος και βάσει της επιφάνειας του ακινήτου, η Υπηρεσία μας, θα σας ενημερώσει για το συνολικό τέλος σύνδεσης, που οφείλει το ακίνητό σας για την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο, η πληρωμή και τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται με απόφαση της ΔΕΥΑ Σελίνου, σύμφωνα με το άρθ 11 του Κανονισμού Λειτουργίας Αποχέτευσης.Μετά το πέρας των εργασιών της φυσικής σύνδεσης της οικοδομής, ο αιτών υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εργασιών και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού για την ορθότητα της σύνδεσης. Η σύνδεση πριν την καταβολή του τέλους σύνδεσης είναι παράνομη και εκτός της καταβολής προστίμου, διώκεται ποινικά. Διευκρινίζεται επίσης ότι πριν τη σύνδεση της εκάστοτε οικοδομής με το αποχετευτικό δίκτυο, θα πρέπει να γίνει κατάργηση της χρήσης τυχόν υφιστάμενων στεγανών ή απορροφητικών βόθρων, με πλήρη εκκένωση και σφράγισμα αυτών, ώστε η παροχή των λυμάτων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο να γίνεται άμεσα από τον αγωγό αποχέτευσης της οικοδομής. Με τη δική σας συμβολή και τηρώντας τις αναγκαίες διαδικασίες θα εξυπηρετηθεί η περιοχή και θα προστατευθεί το περιβάλλον της, με στόχο μία καλύτερη ποιότητα ζωής.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΓια να γίνει η σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυ αποχέτευσης χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:1) Απόδειξη νερού2) Αριθμό φορολογικού- μητρώου αιτούντος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, χρειάζεται αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας .3) Αντίγραφο Αδείας 4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα συνδέσει στην αποχέτευση με οποιονδήποτε τρόπο νερά βροχής.5) Λογαριασμό ΔΕΗ Σε περίπτωση που η οικοδομή δεν έχει άδεια θα πρέπει να ξέρετε:α) την πρόσοψη του οικοπέδου σε κάθε δρόμοβ) τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ορόφουΗ διαδικασία που απαιτείται για τη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης είναι η παρακάτω :1] Υποβολή δικαιολογητικών2] Καταβολή τελών σύνδεσης3] Κατασκευή φρεατίου πεζοδρομίου από τη ΔΕΥΑ.4] Κατασκευή εσωτερικών φρεατίων (λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα) από τον πελάτη.5] Έλεγχος εσωτερικών φρεατίων από τη ΔΕΥΑ.6] Σύνδεση με το δίκτυο [μόνο εφόσον αυτό λειτουργεί ] από τον πελάτηΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αγωγός και χρειάζεται επέκταση δικτύου, η κατασκευή του θα καθυστερήσει αόριστο χρονικό διάστημα.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest