Αιτήσεις στο Δήμο Πλατανιά για το ειδικό επίδομα επανασύνδεσης, στο ,δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών

 Αιτήσεις στο Δήμο Πλατανιά για το ειδικό επίδομα επανασύνδεσης, στο ,δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού
ρεύματος μετά και την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την
εφαρμογή της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.
4508/2017 (Β΄3088).
Θα εξετάζονται αιτήσεις καταναλωτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι
και 31.12.2021 και θα αποσυνδεθούν ή έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι
τις 15.02.2022, παραμένοντας αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:
Α) Υποχρεωτικά:
1) Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους για όλα τα μέλη του νοικοκυριού
2) Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
3) Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
4) Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών
του νοικοκυριού
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6) Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
Β) Προαιρετικά:
1) Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ (67% και άνω)
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου για ανάγκη κατ’ οίκον
χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης για μέλος/η του νοικοκυριού
Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων από την τελευταία φορολογική δήλωση,
προσκομίζονται δικαιολογητικά που την τεκμηριώνουν.
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό (πρώην Δημαρχείο
Μουσούρων) κατά τις ώρες 07:30 – 15:30 και στα τηλέφωνα: 2821341040 και
2821341033.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest