“ Αίτημα οικονομικής κάλυψης – επιχορήγησης του διαστήματος από 1η έως και 22η Ιουνίου 2021 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης των 17 πολυσύχναστων παραλιών ΔήμουΠλατανιά “

 “ Αίτημα οικονομικής κάλυψης – επιχορήγησης του διαστήματος από 1η έως και 22η Ιουνίου 2021 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης των 17 πολυσύχναστων παραλιών ΔήμουΠλατανιά “

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Ιωάννης Μαλανδράκης, με έγγραφο του στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ Ιωάννη Πλακιωτάκη, στους Προέδρους και μέλη των ΔΣ της ΚΕΔΕ και της
ΠΕΔ Κρήτης και με κοινοποίηση στους Βουλευτές του Νομού ζητάει την οικονομική κάλυψη του
διαστήματος , από 1 η έως και 22 η Ιουνίου 2021 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης των 17
πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πλατανιά καθόσον οι δαπάνες που πρέπει να αναλάβει ο
Δήμος, ως έχει και ποινικώς ευθύνη, στερούνται από αλλά έργα και υπηρεσίες από τους
δημότες μας.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ”….. η υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής
κάλυψης ορίζεται από 1/6/2021 έως και 30/9/2021 και αφορά τους παράλιους χώρους εντός
ορίων του Δήμου, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως πολυσύχναστες, σύμφωνα με πρακτικό της
Επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.
Στις 21/5/2021 η ΚΕΔΕ απέστειλε νέο πίνακα προϋπολογισμού για την κάλυψη της ίδιας
υπηρεσίας ανατρέποντας όλο τον προϋπολογισμό που εκείνη είχε προτείνει τις προηγούμενες
ημέρες, ανεβάζοντας επιπλέον τον προϋπολογισμό, για την κάλυψη της ίδιας υπηρεσίας και για
το ίδιο χρονικό διάστημα, στο ποσό των 501.000,00€ !
Τέσσερις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της Ναυαγοσωστικής περιόδου και ενώ οι Δήμοι θα
είχαν τις ανάλογες κυρώσεις ακόμα και ποινικές, εφόσον δεν είχαν κινηθεί αρμοδίως,
κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία
παρατείνεται η προθεσμία υποχρέωσης πρόσληψης των ναυαγοσωστών από τους δήμους, από
την 1η στην 22α Ιουνίου. Η αιτιολογία για την παραπάνω παράταση, είναι ότι λόγω της
πανδημίας πολλοί δήμοι δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες
Τα παραπάνω κατ’ αναλογία έχουν συμβεί και σε άλλους Δήμους που είχαν κάνει εμπρόθεσμα
τις απαραίτητες υποχρεωτικές ενέργειες.
Ως εκ τούτου και μετά:
-την απαίτηση–προκειμένου να είμαστε σύννομοι με τη κείμενη νομοθεσία- επιβαρυνθήκαμε
με πρόσθετο κόστος ιδίων πόρων με το ποσό των 251.000,00€ για το Δήμο μας, πέραν των
250.000,00€ που ήταν ήδη εγγεγραμμένα στον ΠΥ του έτους.
-την ανακολουθία που προέκυψε από αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, μετά την έναρξη της
περιόδου υποχρεωτικής κάλυψης των πολυσύχναστων παράλιων.

Ο Δήμος Πλατανιά αιτείται της οικονομικής κάλυψης – επιχορήγησης, του διαστήματος από 1η
έως και 22η Ιουνίου 2021 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης,καθόσον οι δαπάνες που
αναλάβαμε ως είχαμε και ποινικώς ευθύνη, στερούνται από αλλά έργα και υπηρεσίες από τους
δημότες μας.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest