Υπογραφή Σύμβασης για την ενεργειακή Αναβάθμιση, με Αξιοποίηση (ΑΠΕ), στα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου-Λυκείο Αλικιανού, του Δήμου Πλατανιά

 Υπογραφή Σύμβασης για την ενεργειακή Αναβάθμιση, με Αξιοποίηση (ΑΠΕ), στα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου-Λυκείο Αλικιανού, του Δήμου Πλατανιά

Υπεγράφη το έργο της ”Ενεργειακής Αναβάθμισης Αξιοποίησης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για τα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου-
Λυκείο Αλικιανού , Δήμου Πλατανιά ” , προϋπολογισμού μελέτης 447.000,00 Ευρώ ,
από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της “ΤΟΞΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τακτικό Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, η πίστωση
προέρχεται από το Πρόγραμμα ΕΤΠΑ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΚΡΗΤΗ»
Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
 Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας
 Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS.
 Τοποθέτηση Θερμομόνωσης Δώματος (στο Γυμνάσιο Πλατανιά)
Ο Δήμος Πλατανιά με το έργο αυτό συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδιασμού του, που
αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, σε συνέχεια και άλλων
ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων του Δήμου.

.Σήμερα 21/04/2021 υπογράφτηκε η σύμβαση με τον νόμιμο εκπρόσωπο της “ΤΟΞΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, Παντελάκη Χαράλαμπο, ποσού
291.398,10€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΩΝ ΠΗΓΏΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΑ ΚΤΊΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΆ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ – ΛΥΚΕΊΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΎ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙA», προϋπολογισμού μελέτης 447.000,00 € με Φ.Π.Α.
Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
 Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας
 Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS.
 Τοποθέτηση Θερμομόνωσης Δώματος (στο Γυμνάσιο Πλατανιά)
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ημερολογιακές μέρες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest