Υπογραφή Σύμβασης Αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά.

 Υπογραφή Σύμβασης Αναβάθμισης  αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά.

“Υπογραφή Σύμβασης Αναβάθμισης υποδομών αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία
προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού»
Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι τις προηγούμενες ημέρες υπογράφτηκε η
σύμβαση, στο Δημαρχείο στο Γεράνι, μεταξύ της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. κας
Χρυσάνθης Μαραγκουδάκη, του Δημάρχου κ.Ιωάννη Μαλανδρακη και του αναδόχου
της εταιρείας με τίτλο «LYDAKIS Construction Co», για την εκτέλεση του έργου
«Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου
Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού», προϋπολογισμού
μελέτης 818.000,00 € με Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», και είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2021 του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά.
Αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων στο
γηπέδο του Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά και την δημιουργία
προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού.
Συνοπτικά το έργο στο σύνολο του περιλαμβάνει τα εξής:
 Αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου.
 Κατασκευή προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού – στίβου, η επιφάνεια του
οποίου θα καλυφθεί με συνθετικό τάπητα (ταρτάν).
 Κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του χώρου που κατασκευάζεται το
προπονητήριο.
 Δημιουργία θέσεων κοινού (συνοδών και φιλάθλων) για την εγκατάσταση
κλασικού αθλητισμού.
 Κατασκευή διαδρόμου περιμετρικά των αθλητικών εγκαταστάσεων με
δυνατότητα για τους επισκέπτες να παρακολουθούν τα αθλητικά δρώμενα από
όλες τις διαθέσιμες πλευρές.
 Δημιουργία δικτύου συλλογής και απορροής των όμβριων.

 Κατασκευή δικτύου φωτισμού και εγκατάσταση προβολέων κατάλληλων
προδιαγραφών και αριθμού ικανού να φωτίσει κατάλληλα το σύνολο των
εγκαταστάσεων.
 Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών που είναι αναγκαία για την ορθή
διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων για τα αθλήματα του ποδοσφαίρου και
του κλασικού αθλητισμού.
Όπως ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης, “… μετά την
ανάθεση της Μελέτης σε εξωτερικό συνεργάτη αλλά και με την υποστήριξη του
συνεργάτη του Δημάρχου καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πετύχαμε
πριν από αρκετό διάστημα να εντάξουμε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», την
πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου Αλικιανού, καθώς και την προσθήκη
προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα περιαστικό Δήμο να δημιουργεί εγκαταστάσεις
κλασικού αθλητισμού, στην ενδοχώρα του Νομού.
Η επίτευξη για την κατασκευή του έργου, είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Διοικήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου
Πλατανιά…”.
Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κα Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, από την
μεριά της ανέφερε ότι “…με το παραπάνω έργο το ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, θα
έχει άλλη μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση για τους δημότες της ευρύτερης
περιοχής της ΔΕ Μουσούρων, όπου παράλληλα με το κλειστό γυμναστήριο στον ίδιο
χώρο, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο…”
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή
της σύμβασης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest