Βολουδάκης για εργασιακό – τροπολογία για εργαζομένους στη Βάση της Σούδας

 Βολουδάκης για εργασιακό – τροπολογία για εργαζομένους στη Βάση της Σούδας

Ο Μανούσος Βολουδάκης μιλώντας σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής χαρακτήρισε
ιδιαίτερα θετικό για τους εργαζομένους το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου. Σημείωσε  ως θετικές
πολλές ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η οποία δίνει στους
εργαζομένους τη δυνατότητα να εργάζονται για κάποιο διάστημα π.χ. 4ήμερο επί 10 ώρες αντί
5ήμερο επί 8. (Κι αυτό μόνο κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου). 
Τόνισε σχετικά ότι ουδέποτε υπήρξε κοινοβουλευτική συζήτηση στην οποία η επιχειρηματολογία
της αντιπολίτευσης να έχει τόση απόσταση από την πραγματικότητα: η αντιπολιτευτική «κορώνα»
ότι δήθεν οι υπερωρίες θα πληρώνονται με ρεπό είναι ένα καθαρό ψέμα.
 Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα παραμένουν 40, και με το καθεστώς της διευθέτησης χρόνου, και
για τόσες συνεχίζει να αμείβεται ο εργαζόμενος. 
 


Αναφέρθηκε επίσης στο δικαίωμα της ηλεκτρονικής αποσύνδεσης των εργαζόμενων, το δικαίωμα
δηλαδή που προβλέπεται για τον εργαζόμενο να μην απαντά σε τηλέφωνα και e-mails εκτός
ωραρίου. 
Επισήμανε τις  νέες γονικές άδειες και άδειες πατρότητας, οι οποίες ενισχύουν την οικογένεια και
τον εργαζόμενο. (Αναλυτικότερη τοποθέτηση θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα στην
Ολομέλεια).
Καταλήγοντας ο Μ. Βολουδάκης αναφέρθηκε στους εργαζομένους στη Βάση της Σούδας, οι οποίοι
βρίσκονται σε κενό νόμου ως προς τις άδειες μητρότητας, καθώς ως σήμερα δε λαμβάνουν ούτε τις
άδειες του δημοσίου ούτε τη δίμηνη άδεια του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν οι εργαζόμενες του ιδιωτικού
τομέα.
Τόνισε μάλιστα ότι η διατύπωση του σχεδίου νόμου για τις νέες άδειες θα διαιωνίσει το καθεστώς
αυτό.

1

Για να διορθωθεί το λάθος, ο Μ. Βολουδάκης κατέθεσε τροπολογία με την οποία (αν γίνει δεκτή) οι
εργαζόμενοι στη Βάση της Σούδας θα λαμβάνουν και αυτοί τις γονικές άδειες και άδειες
μητρότητας/πατρότητας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για όλους τους εργαζόμενους.
Ακολουθεί η βουλευτική τροπολογία:
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
“Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία –
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»
Αιτιολογική Έκθεση
Στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία της Σούδας απασχολούνται ως πολιτικό προσωπικό Έλληνες
εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, με συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι αυτοί, λόγω του ειδικού καθεστώτος τους, δεν δικαιούνται
τις γονικές άδειες και παροχές των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Όμως, ταυτόχρονα δε
λαμβάνουν ούτε την άδεια και παροχή μητρότητας του ΟΑΕΔ που προβλέπεται για τους
εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου από το άρθρο 142 του νόμου 3655/2008. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργείται μια προφανής αδικία εις βάρος των εργαζομένων αυτών, σε
σχέση με τα δικαιώματα των λοιπών εργαζομένων, τόσο του ιδιωτικού όσου και του δημοσίου
τομέα.  
Η διατύπωση του πεδίου εφαρμογής του υπό συζήτησιν νομοσχεδίου στα άρθρα 25 και 33 θα
διαιωνίσει το πρόβλημα, καθώς αναφέρεται σε «εργαζομένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή
δημόσιο τομέα». Τυπικά λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνει τους συγκεκριμένους εργαζομένους, καθώς
αυτοί προσλαμβάνονται από την Πολεμική Αεροπορία, απασχολούνται όμως στην Αμερικανική
Ναυτική Ευκολία Σούδας. 
Για το σκοπό αυτό, προτείνεται τροπολογία ως εξής: 
Τροπολογία
Στο τέλος του εδαφίου 1 του άρθρου 25 του νομοσχεδίου προστίθεται η εξής πρόταση: 
«Εφαρμόζεται επίσης στους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται από την
Πολεμική Αεροπορία και απασχολούνται στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας».
Στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου, αφαιρείται η λέξη «και» πριν την περίπτωση δ’, και προστίθεται
περίπτωση ε’ ως εξής: 
«ε. Εφαρμόζονται επίσης στους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται από την
Πολεμική Αεροπορία και απασχολούνται στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας».
Ο προτείνων Βουλευτής 
Μανούσος Γ.  Βολουδάκης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest