ΤΡΕΞΤΕ:: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για κάλυψη του τηλεοπτικού σήματος, των «Λευκών Περιοχών» του Δήμου Πλατανιά

 ΤΡΕΞΤΕ:: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για κάλυψη του τηλεοπτικού σήματος, των «Λευκών Περιοχών» του Δήμου Πλατανιά

Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για κάλυψη του τηλεοπτικού σήματος, των «Λευκών Περιοχών» του Δήμου Πλατανιά. Από το Δήμο Πλατανιά γίνεται γνωστό στους μόνιμους κατοίκους περιοχών που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη (αδυναμία σύνδεσης με αναμεταδότη της DIGEA και της ΕΡΤ), ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Λευκές Περιοχές».

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://white-areas.gov.gr/ χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Εναλλακτικά οι Δημότες, μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα οικεία Κέντρα Εξυπηρέτησης Δημοτών (σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου).

Επισημαίνεται ότι με τη τρέχουσα αίτηση, δίνεται η δυνατότητα να επικαιροποιηθούν στοιχεία από παλαιότερες αιτήσεις που εκκρεμούν, έτσι ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση τους.

Το έργο υλοποιείται υπο την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη παροχή πλήρους τηλεοπτικής κάλυψης για τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.Το επόμενο διάστημα υποβολής αιτήσεων θα είναι από την 1η έως την 15η Οκτωβρίου 2021.Ακολουθεί Πίνακας με τους οικισμούς που εντάσσονται στις «Λευκές Περιοχές » σύμφωνα με την πλατφόρμα https://white-areas.gov.gr/

Δημοτική ενότητα -ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

 • Κακόπετρος
 • Κεχρές
 • Ληδιανά
 • Λουφαρδιανά
 • Μεσαύλια
 • Νέον Χωρίον
 • Παλαιά Ρούματα

Δημοτική ενότητα ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

 • Βένιον
 • Πανέθημος
 • Παραλία

Δημοτική ενότητα ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

 • Αλικιανός
 • Ασκορδαλός
 • Ζούρβα
 • Καρές
 • Λαγγός
 • Λάκκοι
 • Μεσκλά
 • Νέα Ρούματα
 • Ομαλός
 • Ορθούνιον
 • Πρασές
 • Σέμπρωνας
 • Σκινές
 • Φουρνές
 • Χλιαρόν
 • Χωστή

Δημοτική ενότητα ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 • Αποθήκαι
 • Ζουνάκιον
 • Λίμνη
 • Μανολιόπουλον
 • Ντερές
 • Παλαιόν Γεράνιον
 • Παππαδιανά

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest