Συνολικού Προϋπολογισμού 27.200.000,00€ νέων προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” από τον Δήμο Πλατανιά.

 Συνολικού Προϋπολογισμού 27.200.000,00€ νέων προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” από τον Δήμο Πλατανιά.

Μετά τα ενταγμένα στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι έργα προϋπολογισμού
12.000.000,00 ευρώ, ο Δήμος Πλατανιά ολοκλήρωσε την υποβολή νέων προτάσεων
στους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. Για την
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την ωρίμανση των προτάσεων, τη λήψη των
εγκρίσεων καθώς και μια σειρά άλλων αποφάσεων, απασχολήθηκαν για πολλούς
μήνες υπηρεσιακοί παράγοντες, εξωτερικοί και εσωτερικοί συνεργάτες του Δήμου
Πλατανιά, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες προεργασίες από τη ΔΕΥΑΒΑ
ώστε να υποβάλουμε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, 13 νέες προτάσεις
συνολικού προϋπολογισμού 27.204.000,00€, σε όλες τις αντίστοιχες 13
προσκλήσεις του προγράμματος.
Πιο αναλυτικά, οι 13 προτάσεις που υπέβαλε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ ο Δήμος Πλατάνια, είναι οι εξής:

ΑΤ01 – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, με προϋπολογισμό 3.858.963,10 € με
Φ.Π.Α.
 ΑΤ02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, με
προϋπολογισμό 3.720.000,00 € με Φ.Π.Α.
 ΑΤ03 – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ, με προϋπολογισμό
2.043.262,08 € με Φ.Π.Α.
 ΑΤ04 – ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, με προϋπολογισμό
1.385.824,00 €

 ΑΤ05 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με
προϋπολογισμό 5.440.400,00 €
 ΑΤ06 -ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, με προϋπολογισμό 5.135.000,00 € (σε
συνεργασία και υποβολή από την Περιφέρεια Κρήτης)
 ΑΤ07 – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, με
προϋπολογισμό 1.284.277,95 €
 ΑΤ08 – SMART CITIES, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙA, ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ & ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, με
προϋπολογισμό 979.600,00 €
 ΑΤ09 – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, με προϋπολογισμό 625.000,00 €
 ΑΤ10 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ, με προϋπολογισμό,
1.042.161,04 €
 ΑΤ11 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), με προϋπολογισμό 52.198,72 €
 ΑΤ12 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, με προϋπολογισμό
1.188.540,00 € και
 ΑΤ14 – ΕΛΛΑΔΑ 1821 – 2021, με προϋπολογισμό 449.880,00 €
Μετά την παραπάνω υποβολή των προτάσεων για νέες εντάξεις στο πρόγραμμα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων στα δύο
προγράμματα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) είναι πέραν των
39.000.000,00 ευρώ!

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest