ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ: Ν. Καλογερή, με το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) του ΙΤΕ, καθ. Νικόλαο Πασαδάκη

 ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ: Ν. Καλογερή, με το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) του ΙΤΕ, καθ. Νικόλαο Πασαδάκη

Συνάντηση στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικολάου Καλογερή, με το Διευθυντή του
Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) του ΙΤΕ, καθ. Νικόλαο Πασαδάκη και
τον Ερευνητή του ΙΠΕ-ΙΤΕ και μέλους της Ειδικής Επιτροπής για τη χάραξη της
Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο, Δρ. Εμμανουήλ Σταματάκη.
Η συνάντηση αφορούσε γενική ενημέρωση σε θέματα Τεχνολογιών
Υδρογόνου που αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαδικασία για
την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή της
Περιφέρειας Κρήτης, στο European Hydrogen Valleys Partnership, μέσω
επίσημης εκπροσώπησής της από το ΙΠΕ/ΙΤΕ και τον κ. Σταματάκη, με στόχο
την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας για τις τεχνολογίες υδρογόνου μέσω
διαπεριφερειακής συνεργασίας, την προσβασιμότητα της Περιφέρειας σε
πληροφορίες, εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση στον τομέα του
υδρογόνου. Επιδίωξη επίσης, είναι η ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης στη χάραξη πολιτικής για το υδρογόνο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Αποφασίστηκε τέλος, ότι θα ακολουθήσει νέα συνάντηση τα επόμενες μέρες
για να καθοριστεί ένα λεπτομερέστερο πλάνο δραστηριοτήτων.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest