Στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά το «3ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας Γυναικών Αγροτουρισμός»

 Στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά το «3ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας Γυναικών Αγροτουρισμός»

Ο Δήμος Πλατανιά και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πλατανιά (ΔΕΠΙΣ
Πλατανιά) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό Τμήμα Κοινωνικής
Ένταξης και Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης),
το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, διοργανώνουν
το «3ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας Γυναικών Αγροτουρισμός», από το
Τμήμα Κοινωνιολογίας (Εργαστήριο Φύλου) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των
Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020».
Η συγκεκριμένη δράση έχει ως κύριο στόχο να καταρτίσει γυναίκες επιχειρηματίες
στις βασικές αρχές λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων. Στο
Εργαστήριο θα αναπτυχθούν βασικά θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης
αγροτουριστικών επιχειρήσεων και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές
επιχειρηματικότητας.
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, δια ζώσης στο
του Δήμου Πλατανιά Χανίων, με δυνατότητα
διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας zoom, το Σάββατο 19
Μαρτίου 2022 και την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 10:00-15:00μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο καλούνται να
δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα
https://forms.gle/TK2omk3ta96npMbs7 σε αυτό το σύνδεσμο ή με αποστολή
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gender@social.soc.uoc.gr ,
σημειώνοντας αν προτίθενται να παρακολουθήσουν δια ζώσης ή διαδικτυακά για
κάθε μία από τις ημέρες διεξαγωγής του εργαστηρίου. Στη δια ζώσης συνάντηση θα

τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Λόγω του περιορισμένου αριθμού
θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στις συμμετέχουσες διαδικτυακά θα
αποσταλεί εγκαίρως ο σύνδεσμος zoom. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με το gender@social.soc.uoc.gr .

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest