Στις Κοινότητες Πρασέ και Σέμπρωνα, πιστώθηκαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος με ποσά επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2010-2014

 Στις Κοινότητες Πρασέ και Σέμπρωνα, πιστώθηκαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος με ποσά επιμερισμού Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2010-2014

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι σε συνέχεια:
α) των ενεργειών του με υποβολή ενστάσεων σχετικά με τον επιμερισμό
του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2010-2014 στους οικιακούς καταναλωτές
των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα,
β) της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, των προαναφερόμενων ενστάσεων, στην οποία συμμετείχαν
υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Πλατανιά και εκπρόσωποι των
προέδρων των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα,
Ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία και πραγματοποιήθηκε η πίστωση
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των δικαιούχων οικιακών
καταναλωτών με το συνολικό ποσό των 53.920,07 ευρώ για τους οικιακούς
καταναλωτές της Κοινότητας Πρασέ και το ποσό των 23.199,61 ευρώ για τους
οικιακούς καταναλωτές της Κοινότητας Σέμπρωνα.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest