“Σε εξέλιξη η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 και στο Δήμο Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων”

 “Σε εξέλιξη η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 και στο Δήμο Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων”

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους Δημότες του ότι είναι σε εξέλιξη η
Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, η οποία διενεργείται από τις
22 Μαρτίου 2021, σε όλη τη Χώρα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ). Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας υλοποιείται, με ενιαία
πρότυπα και μεθόδους, κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα Κράτη-Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.
Οι κάτοχοι, εκπρόσωποι ή διαχειριστές γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, ειδοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον Απογραφέα της περιοχής τους
και καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της
Απογραφής, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην
Ψηφιακή Πύλη Gov.gr.
Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική για τη χάραξη
Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής από τη Χώρα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα
στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών
στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και
αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών
αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα και
εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.
Το έργο της Απογραφής συνδράμουν οι κατά τόπους απογραφείς.

Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ που επικοινωνούν ή επισκέπτονται τους
εκπροσώπους των απογραφόμενων εκμεταλλεύσεων φέρουν ειδική
ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι
απογραφόμενοι, μπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του απογραφέα
μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Απογραφής (τηλ. 210-3001515). Για
οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Γεωργίας-
Κτηνοτροφίας 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλεφωνικό
Κέντρο: 210-3001515 ή να απευθύνονται στο e-mail: chania@statistics.gr

ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ:

ΤΗΛ.2821079715 ή 2103001515 εσωτ 4074 ή 6974101530

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest