ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνιου Περράκη, όπως λεπτομερέστατα
καταγράφεται στο πρακτικό
2. Την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 23/13-10-2021 έγγραφη διαμαρτυρία γονέων και κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου Καντάνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος για την σύμπτυξη των τάξεων στο Δημοτικό Σχολείο
Καντάνου:
Είμαστε στην ιδιαιτέρως δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι δυστυχώς, για μια
ακόμα χρονιά ο ορεινός μας Δήμος θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με το ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ
θέμα της υποβάθμισης των σχολείων του.
Στη Ιστορική έδρα του Δήμου μας, λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, στο οποίο
φοιτούν παιδιά του Ορεινού όγκου του Δήμου μας, όπως Κάντανος, Κουφαλωτός, Τεμένια,
Φλώρια, Πλεμενιανά, Κακοδίκι, Δρυς, Μυλωνές, Στροβλές κλπ. Τα παιδιά αυτά διανύουν με
λεωφορείο καθημερινά μεγάλη απόσταση για να φτάσουν στο σχολείο και να λάβουν αυτό
που κάθε παιδί δικαιούται, ΠΑΙΔΕΙΑ!
Δυστυχώς, όπως ενημερωθήκαμε, η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
είναι ο υποβιβασμός του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου. Δεν αναφερόμαστε σε σύμπτυξη
τμημάτων, αλλά σε σύμπτυξη ΤΑΞΕΩΝ και κατ’ επέκταση σε αλλαγή του πεδίου σπουδών
των τάξεων που θα συμπτυχθούν. Το νέο νομοσχέδιο μιλά για αυτοαξιολόγηση και λοιπές
πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν και μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν αυτός είναι
ο τρόπος για να μας προϊδεάσουν ότι τα σχολεία του Δήμου μας θα κλείσουν. Είναι
ανεπίτρεπτο εν έτη 2021 να επαναφέρονται πρακτικές που εφαρμόζονταν πριν 40 χρόνια
και είχαν εκλείψει.
Θεωρούμε αδιανόητο ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται σε ορεινό και δυσπρόσιτο όγκο, που
ανήκει σε ένα Δήμο χαρακτηρισμένο ως Ορεινό να μη μπορεί να λειτουργήσει με ένα
εκπαιδευτικό ανά τάξη και να πρέπει να επαιτεί κάθε χρόνο για την έγκριση της στελέχωσής
του από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, ενώ λόγω
του επιπέδου του, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να έρθουν και να ασκήσουν
το λειτούργημά τους.
Δεν είναι δυνατό η μόρφωση των παιδιών να υπολογίζεται με κόστος λειτουργίας και όχι με

την ισότιμη παροχή μόρφωσης και εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά της χώρας.
Δεν μπορεί να μην υπάρχει μέριμνα για αυτές τις οικογένειες που παραμένουν συνειδητά
και από επιλογή στην επαρχία, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα
και αποτελούν την τελευταία ελπίδα για την διατήρηση της ζωής και ανάπτυξης του
ορεινού όγκου.
Το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου βρίσκεται 60 χιλιόμετρα απόσταση από αστικό κέντρο και
κατά συνέπεια τα παιδιά που κατοικούν στην περιοχή και φοιτούν στο σχολείο αδυνατούν
να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες και ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά των αστικών
κέντρων. Θεωρούμε, λοιπόν, αδιανόητο να μην έχουν τουλάχιστον τα βασικά, δηλαδή έναν
εκπαιδευτικό ανά τάξη και τις ειδικότητες που αναλογούν στην φοίτησή τους ανά τάξη.
Συγχρόνως, θα πρέπει να επισημάνουμε την ιδιαιτερότητα του κτιρίου που στεγάζει το
Δημοτικό Σχολείο Καντάνου και να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχουν αίθουσες που
να μπορούν με ασφάλεια να φιλοξενήσουν πολυπληθή τμήματα.
Ο Δήμος δηλώνει ότι τάσσεται στο πλευρό των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών
του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου και στηρίζει απερίφραστα κάθε μορφή αγώνα που θα
επιλεγεί απέναντι στην καταχρηστική πρακτική που προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο
Παιδείας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καντάνου – Σελίνου καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρακώλησης
του εκπαιδευτικού έργου και αναμένει από το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει την
αξίωσή του για υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Καντάνου.
Το παρόν να αποσταλεί στην Υπουργό Παιδείας, στον Υφυπουργό Εσωτερικών, στους
βουλευτές του νομού Χανίων, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στον Αντιπεριφερειάρχη Ν.
Χανίων, στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest