ΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Δ. Συμβουλίου για την υποβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.

 ΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Δ. Συμβουλίου για την υποβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 13

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 18.07.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60

1
ο Θέμα: Ψήφισμα – Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων
του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.
Σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ., το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου διεξήγαγε Έκτακτη Διά Περιφοράς Συνεδρίαση, ύστερα
από την υπ’ αριθ.: 5105/18-07-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και εστάλη ηλεκτρονικά στο Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους, τους Προέδρους και Συμβούλους των Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου74 του
Ν.4555/2018 και 184 του Ν. 4635/2019.
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1
ο Θέμα: Ψήφισμα – Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων
του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.
Εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος κ. Αντώνιος Περράκης προτείνει την
έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Με λύπη και ιδιαίτερο προβληματισμό ενημερωθήκαμε για την εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(ΠΥΣΠΕ) και τη σύμφωνη γνώμη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων να προχωρήσει στη σύμπτυξη
τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Καντάνου και Κουντούρας.
1. Βακάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
2. Βαρδουλάκης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος
3. Γεντεκάκης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος
4. Γεωργιλάκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
5. Γναφάκης Ευτύχιος, Δημ. Σύμβουλος
6. Ζερβουδάκη Παγώνα, Δημοτικός Σύμβουλος
7. Καλογρίδης Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
8. Καστανάκης Ελευθέριος, Δημ. Σύμβουλος
9. Καστρινάκης Αντώνιος, Δημ. Σύμβουλος
10. Κουκουλάς Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος
11. Λουράκη- Φαλελάκη Κωστούλα, Δημ. Σύμβουλος

12. Λιτσαρδάκης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος
13. Μαράκης Βαρδής, Δημ. Σύμβουλος
14. Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
15. Μπιτσάκη Μαρία, Πρόεδρος Δ.Σ.
16. Νταουντάκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
17. Παπαδάκη Χαριτίνη, Δημ. Σύμβουλος
18. Περράκη-Καλαϊτζάκη Αικατερίνη, Δημ. Σύμβουλος
19. Περράκης Νεκτάριος, Δημ. Σύμβουλος
20. Σταυρίδου-Βλησίδη Σταματία, Δημ. Σύμβουλος
21. Φιωτοδημητράκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

Παρόλες τις ενέργειές μας και τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τους εμπλεκόμενους φορείς και βουλευτές
του νομού, στον ορεινό Δήμο Καντάνου-Σελίνου (χαρακτηρισμένο με το ΦΕΚ τ. Α’ 87/07-06-2010)
υποβαθμίζεται περαιτέρω η παιδεία μέσω της λειτουργικής υποβάθμισης των σχολικών του μονάδων.
Αναμένουμε εκ νέου τη δυναμική παρέμβασή σας για την επίλυση του θέματος!
Στα όρια του Δήμου μας λειτουργούν σήμερα, εκτός των άλλων, δύο (2) Δημοτικά Σχολεία τα οποία
υποβαθμίζονται από εξαθέσια σε τετραθέσια.
Όπως έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει, στην Ιστορική έδρα του Δήμου μας, λειτουργεί το Δημοτικό
Σχολείο Καντάνου, στο οποίο φοιτούν παιδιά του Ορεινού όγκου του Δήμου μας, όπως Κάντανος,
Κουφαλωτός, Τεμένια, Φλώρια, Πλεμενιανά, Κακοδίκι, Δρυς, αλλά και του όμμορου Δήμου Κισσάμου
Μυλωνές και Στροβλές.
Αναγκαίο είναι σήμερα, να σας ενημερώσουμε ότι στο Δήμο μας, λειτουργεί επίσης το Δημοτικό Σχολείο
Κουντούρας, στο οποίο φοιτούν παιδιά, τόσο της Κουντούρας, όσο και του ορεινού Πελεκάνου.
Τα παιδιά αυτά διανύουν με λεωφορείο καθημερινά μεγάλη απόσταση για να φτάσουν στο σχολείο και να
λάβουν αυτό που κάθε παιδί δικαιούται, ΠΑΙΔΕΙΑ!
Οι οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο μας και επέλεξαν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα
τιμωρούνται από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Χανίων και το Υπουργείο Παιδείας επειδή είναι λίγοι. Η
πολιτεία καταδικάζει στην αμάθεια δεκάδες παιδιά για να μειώσει τα έξοδά της! Όταν ο προγραμματισμός
και η εφαρμογή της νομοθεσίας δε λαμβάνει υπόψη της τίποτα άλλο εκτός από τον αριθμό των μαθητών,
γεννώνται ερωτήματα για το αν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης έχουν γνώση και αντίληψη
των δυσκολιών ζωής στην ελληνική επαρχία.
1. Αρνούμαστε κάθε λειτουργικό υποβιβασμό σε κάθε σχολείο του Δήμου μας
2. Αρνούμαστε την εξαθλίωση των παιδιών μας και την καταδίκη τους στην αμάθεια!
3. Απαιτούμε την εξασφάλιση λειτουργίας ως εξαθέσιων των Δημοτικών Σχολείων Καντάνου και
Κουντούρας.
Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την αντιμετώπιση των μαθητών των Σχολείων Καντάνου και Κουντούρας
σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας που δεν έχουν δικαίωμα στην μόρφωση.
Αναμένουμε να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργία ως εξαθέσια δυο σχολείων τα οποία βρίσκονται σε
χαρακτηρισμένο Ορεινό Δήμο.
Οι πρακτικές που εφαρμόζονται καλλιεργούν συνθήκες ερημοποίησης της υπαίθρου και εγκατάλειψης κάθε
παραγωγικής εργασίας και δραστηριότητας σε αυτήν!
Η μόρφωση των παιδιών θα πρέπει να υπολογίζεται με γνώμονα την ισότιμη παροχή μόρφωσης και
εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά της χώρας και όχι το κόστος λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η πολιτεία οφείλει να δίνει κίνητρα και να επιβραβεύει τις οικογένειες που παραμένουν συνειδητά και από
επιλογή στην επαρχία και ειδικότερα στους χαρακτηρισμένους Ορεινούς Δήμους, δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα και αποτελούν την τελευταία ελπίδα για την διατήρηση της ζωής και
ανάπτυξης του ορεινού όγκου και όχι να τους τιμωρεί με την καταδίκη των παιδιών τους στην αμάθεια.
Το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου βρίσκεται 60 χιλιόμετρα απόσταση από αστικό κέντρο, το Δημοτικό Σχολείο
Κουντούρας βρίσκεται 85 χιλιόμετρα απόσταση από αστικό κέντρο αποστάσεις που έχουν σαν συνέπεια τα
παιδιά που κατοικούν στην περιοχή και φοιτούν στα σχολεία αυτά να αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε
δραστηριότητες και ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά των αστικών κέντρων.
Αναμένουμε για αυτά τα παιδιά να εξασφαλίσετε τουλάχιστον τα βασικά, δηλαδή έναν εκπαιδευτικό ανά
τάξη και τις ειδικότητες που αναλογούν στην φοίτησή τους ανά τάξη, κανένα από τα δύο δεν έχει επιτευχθεί
την προηγούμενη χρονιά. Είναι ζωτικής σημασίας τα σχολεία αυτά να στηριχθούν, να αναβαθμιστούν και να
στελεχωθούν πλήρως με όλο το αναγκαίο προσωπικό.
Αυτό που ζητούμε είναι το πλέον βασικό και κρίνουμε αδιανόητο να το επαιτούμε κάθε φορά από τους
εκάστοτε αρμόδιους. Για αυτό και κρίνουμε αναγκαίο τα ορεινά σχολεία του νομού να προστατευθούν από
τις προθέσεις υποβιβασμού τους μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης που θα ορίζει την απρόσκοπτη άρτια
λειτουργία τους.
Δηλώνουμε απερίφραστα ότι τασσόμαστε στο πλευρό των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών των
Δημοτικών Σχολείων Καντάνου και Κουντούρας και ΚΑΛΟΥΜΕ το Υπουργείο Παιδείας, τους Βουλευτές του
Νομού Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί αυτή η τιμωρητική πράξη
στην οποία έχουν υποβληθεί τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία αυτά χωρίς να φέρουν την παραμικρή
ευθύνη».
Ο Επικεφαλής κ. Γεώργιος Γεωργιλάκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαράκης Βαρδής, Λιτσαρδάκης
Νικόλαος και Παπαδάκη Χαριτίνη της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καντάνου – Σελίνου
υπερψηφίζουν την έκδοση του παραπάνω ψηφίσματος αναφέροντας:
«Συμφωνώντας στη βάση όσων διατυπώνονται στο σχέδιο ψηφίσματος θα θέλαμε να προσθέσουμε δυο
επισημάνσεις. Πρώτον, είναι ζωτικής σημασίας η στήριξη, η αναβάθμιση και η πλήρης στελέχωση με όλο το
αναγκαίο προσωπικό των σχολείων, ώστε να μην οδηγηθούν τελικά σε διαδοχικούς υποβιβασμούς και
ενδεχόμενο κλείσιμο, γεγονός που θα οδηγήσει σε μετακίνηση του πληθυσμού προκειμένου να φοιτήσουν
σε σχολεία τα παιδιά τους και, άρα, σε περαιτέρω ερήμωση των χωριών της υπαίθρου. Δεύτερον, είναι
επίσης μείζονος σημασίας ζήτημα να μην εξαρτιόμαστε κάθε χρόνο από την «καλή θέληση» των εκάστοτε
βουλευτών, ώστε να διασφαλίζουμε το επιθυμητό. Χρειάζεται να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση που θα
προστατεύει τα ορεινά σχολεία του νομού από την πρόθεση του υποβιβασμού».
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, όπως λεπτομερέστατα καταγράφονται στο
πρακτικό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έκδοση του παραπάνω Ψηφίσματος όπως αυτό παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
Β. Την αποστολή και δημοσίευση αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2022
Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Μπιτσάκη Μαρία
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Γραμματέας
Παπαδοκωνσταντάκη Αργυρώ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest