Προθεσμία είκοσι (20) ημερών για κόψιμο κλαδιών και απομάκρυνση περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων στους επαρχιακούς δρόμους

 Προθεσμία είκοσι (20) ημερών για κόψιμο κλαδιών και απομάκρυνση περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων στους επαρχιακούς δρόμους

Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι,
κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από Υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας ,για την
αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες διαπιστώθηκε κατά μήκος των επαρχιακών
δρόμων, η ύπαρξη κλαδιών δέντρων, που εισέρχονται στο κατάστρωμα του δρόμου και η
τοποθέτηση περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων εντός των τάφρων αυτών.
Μετά τα παραπάνω και ενόψει της θερινής περιόδου κατά την οποία θα ξεκινήσουν
εργασίες καθαρισμών των επαρχιακών δρόμων, στους ιδιοκτήτες των γηπέδων , τάσσουμε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών , από τη δημοσίευση στο Τοπικό Τύπο, για να προχωρήσουν
στη κοπή των κλαδιών και την απομάκρυνση των περιφράξεων και των αρδευτικών δικτύων
, διαφορετικά η Δ/νση Τεχν. Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , ως αρμόδια για τη
συντήρηση του επαρχιακού δικτύου Υπηρεσία , θα προχωρήσει στη κοπή και την
απομάκρυνση τους , κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκαταστάσεων ζημιών,
χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Τέλος γνωρίζουμε στους παρόδιους ιδιοκτήτες ότι η υποχρέωση της επιμέλειας για τη κοπή
κλαδιών και η απομάκρυνση των περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων από τις τάφρους
των δρόμων, τους βαρύνει διαρκώς και ότι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών
στους δρόμους και στις πλατείες τιμωρείται κατά το άρθρο 290 ΠΚ, ακόμη κι αν τελέστηκε
από αμέλεια.


Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest