Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το έτος 2021 έως και την 31 η Μαίου.

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το έτος 2021 έως και την 31 η Μαίου.

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
ενημερώνει ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19,
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικού
Εξηλεκτρισμού για το έτος 2021 έως και την 31 η Μαίου.
Υπενθυμίζεται ότι:
Το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό
εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Υλοποιείται με
συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, ΔΕΔΔΗΕ και Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες με νόμιμα υφιστάμενες
εγκαταστάσεις:
 Αρδευτικές (γεωτρήσεις, φρέατα, παρόχθια αντλιοστάσια κλπ) με άδεια χρήσης νερού σε
ισχύ,
 Κτηνοτροφικές, σε νόμιμη λειτουργία,
 Θερμοκηπιακές, εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας
οικισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Όαση Αγιάς, τηλ. 28213 46516 και 46570.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest