“Ολοκληρωμένες υποδομές Δήμου Πλατανιά για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στη θάλασσα”

 “Ολοκληρωμένες υποδομές Δήμου Πλατανιά για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στη θάλασσα”

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι τέσσερεις παραλίες του είναι πλέον πλήρως
προσβάσιμες για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, σε συνέχεια ολοκλήρωσης της σχετικής
διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά και τους απαραίτητους ελέγχους και εγκρίσεις από τη
διαχειριστική αρχή του «ΕΠΑΝΕΚ», την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς. Η προμήθεια των υποδομών προσβασιμότητας χρηματοδοτήθηκε
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ» του «ΕΣΠΑ 2014-2020».
Πιο συγκεκριμένα, οι παραλίες του Δήμου Πλατανιά στις θέσεις: «Πλατανιάς – MINOA
PALACE», «Πύργος Ψηλονέρου – ASTERION HOTEL», «Μάλεμε – TΑΒΕΡΝΕΣ» και
«Κολυμβάρι – ΜΝΗΜΕΙΟ» διαθέτουν πλέον ολοκληρωμένες υποδομές προσβασιμότητας
ΑμεΑ στη θάλασσα που περιλαμβάνουν τα εξής:
 Χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμΕΑ.
 Αποδυτήρια, ντουζ και χώρους σκίασης για ΑμΕΑ.
 Δυνατότητα πρόσβασης στα WC για ΑμΕΑ των παρακείμενων στις υποδομές
επιχειρήσεων.
 Τον αυτοκινούμενο μηχανισμό SeaAccess που μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση τα
άτομα με περιορισμένη κινητικότητα από την ακτή στη θάλασσα και αντίστροφα.
 Διαδρόμους σύνδεσης των ανωτέρω δομών, όπου απαιτείται, για τη διευκόλυνση
της κίνησης των ατόμων με αναπηρικό τροχοκάθισμα.
Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών, ο
μηχανισμός SeaAccess μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μόνο:
 τις ημέρες που ο κυματισμός της θάλασσας το επιτρέπει, δηλαδή όταν ο
παρακείμενος των υποδομών, ναυαγοσωστικός πύργος έχει υψωμένη την πράσινη
σημαία και
 τις ώρες που οι προσβάσιμες στα ΑμεΑ παραλίες διαθέτουν ναυαγοσωστική
κάλυψη, δηλαδή από τις 10:00 έως τις 18:00.
Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των υποδομών, μπορούν να λαμβάνουν το τηλεχειριστήριο του
μηχανισμού SeaAccess από το ναυαγοσώστη που εποπτεύει την αντίστοιχη παραλία.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest