Ο Π. ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ

 Ο Π. ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ

Στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Βουλή για την εναρμόνιση της Ελληνικής
νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2020/1151 (διευθέτηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που
επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά), επιχειρεί μια αυθαίρετη, αστήρικτη, απαράδεκτη και
επικίνδυνη λαθροχειρία απέναντι σε ένα καθαρά παραδοσιακό εθνικό προϊόν, τους παραγωγούς του και
τους μικρούς αμπελοκαλλιεργητές στη χώρα. Στην πρώτη παράγραφο του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση
παρεμβαίνει στην ονομασία του παραγόμενου παραδοσιακού «Τσίπουρου» και «Τσικουδιάς» που
παράγονται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και αυθαίρετα τα ονομάζει ως «παραδοσιακό
απόσταγμα διημέρων».
Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το κείμενο της Οδηγίας (το παραθέτω παρακάτω), προκύπτει ότι…:
 από κανένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής ή της Εθνικής νομοθεσίας δεν προκύπτει υποχρέωση
αλλαγής της ορολογίας και της εγκατάλειψης των όρων «Τσίπουρο και Τσικουδιά» και δεν
περιγράφεται αυτή η καινούργια ορολογία την οποία εισάγει η Κυβέρνηση.
 Αυθαίρετα επιχειρείται σύγχυση μεταξύ του παραδοσιακά παραγόμενου αποστάγματος και των
κανόνων εμπορίας αλκοολούχων ποτών. Οι κανόνες εμπορίας ουδεμία σχέση έχουν με την παρούσα
Οδηγία και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό μας δίκαιο.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι «άριστοι» της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιχειρούν με αυτή την επιλογή να
πλειοδοτήσουν υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων εμπορικών εταιρειών του κλάδου και εις βάρος των
μικρών παραγωγών και καλλιεργητών, τους οποίους και εκβιάζουν με φορολογικά προσχήματα.
Δηλώνουμε σθεναρά και με σαφήνεια ότι ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα αποκαλύψουμε και θα σφυροκοπήσουμε στη
Βουλή τα απαράδεκτα αυτά σχέδια της κυβέρνησης και με κάθε πρόσφορο μέσο θα υπερασπιστούμε τα
παραδοσιακά μας προϊόντα «Τσίπουρο και Τσικουδιά» και τους παραγωγούς τους.

Υ.Γ.: Παρατίθεται το ακριβές απόσπασμα στο κείμενο της Οδηγίας 2020/1151:
«12) το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 23
…….
2. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή που μπορεί να είναι κατώτερος του
ελάχιστου συντελεστή:

α)…..
β) αλλά δεν δύναται να ορίσει τον συντελεστή αυτό σε επίπεδο χαμηλότερο κατά πλέον του 85 % του
κανονικού εθνικού φορολογικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη, σε ό,τι αφορά την αιθυλική αλκοόλη
από φρούτα που παρέχονται από το νοικοκυριό του παραγωγού, τα οποία αποστάζονται σε απλές
παραδοσιακές χάλκινες συσκευές απόσταξης με χωρητικότητα έως 130 λίτρα ή σε παραδοσιακές πήλινες
συσκευές απόσταξης με χωρητικότητα έως 40 λίτρα, και εφόσον στις δύο περιπτώσεις η παραγωγή διαρκεί
έως οκτώ ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και παράγονται έως και πέντε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης κατ’ έτος.»
Παύλος Πολάκης
Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

 

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest