Νέος κύκλος αιτήσεων δικαιούχων των «Λευκών Περιοχών»για την παροχή τηλεοπτικού σήματος Δήμου Πλατανιά

 Νέος κύκλος αιτήσεων δικαιούχων των «Λευκών Περιοχών»για την παροχή τηλεοπτικού σήματος Δήμου Πλατανιά

Νέος κύκλος αιτήσεων δικαιούχων των «Λευκών Περιοχών»

από 1 η έως 15 Νοεμβρίου 2021, για τις ενταγμένες περιοχές του Δήμου Πλατανιά ,

για την παροχή τηλεοπτικού σήματος

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2539/τεύχος Β'/14.06.2021 ξεκίνησε ο
νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr)  για την υπαγωγή των δικαιούχων στο
μητρώο των Λευκών Περιοχών.
Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο
διάστημα 01.11.2021-15.11.2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την
ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο
επικαιροποίησης του μητρώου.
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του
χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε
τετράμηνου του έτους ως κατωτέρω:
* Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02
* Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06
* Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10
* Δ’ τετράμηνο: 01/11-15/11

Οι εισερχόμενες αιτήσεις  θα αξιολογηθούν και σε περίπτωση έγκρισής τους θα
καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου για την διεκπεραίωσή τους
από τους Παρόχους των τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία
εγκεκριμένη αίτηση του στη Θυρίδα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει
υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία – εφόσον πληρούνται τα
απαραίτητα κριτήρια – οφείλουν να απορρίπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στον σύνδεσμο :

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-
diakuberneses/leukes-periohes , χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.
ή να προσέρχονται στα ΚΕΠ Γερανίου & Αλικιανού για την υποβολή της σχετικής
αίτησης.
Ακολουθεί Πίνακας με τους οικισμούς που εως τώρα είναι ενταγμένοι στις «Λευκές
Περιοχές » σύμφωνα με την πλατφόρμα https://white-areas.gov.gr/
Λευκές Περιοχές Δήμου Πλατανιά (όπως φαίνονται στη πλατφόρμα

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ
ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest