ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΑΒΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.652.692,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΑΒΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.652.692,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμος Πλατανιά με τη ΔΕΥΑΒΑ, πέτυχε νέα ένταξη έργου, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», από τις πρώτες εντάξεις στην Κρήτη, στην νέα πρόσκληση του τροποποιημένου προγράμματος.Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο της ΔΕΥΑΒΑ με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το έργο αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.652.692,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει κυρίως παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης των συστημάτων υδροδότησης της ΔΕΥΑΒΑ και συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει επεμβάσεις σε δώδεκα (12) γεωτρήσεις και έντεκα (11) αντλιοστάσια νερού.Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι οι ακόλουθες: Η αντικατάσταση των αντλιών των γεωτρήσεων, έτσι ώστε να εγκατασταθούν νέες, με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Η αντικατάσταση των κατακόρυφων σωληνώσεων των γεωτρήσεων.  Η εγκατάσταση διάταξης ομαλής εκκίνησης και ρυθμιστών στροφών στα επιλεγμένα αντλιοστάσια για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων που γίνονται οι παρεμβάσεις. Η εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων μέτρησης στάθμης, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και παροχής, για μετάδοση σήματος σε σύστημα τηλεμετρίας. Αντικατάσταση του συλλεκτών των αντλιοστασίων. Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού και των καλωδιώσεων, σε όλα τα αντλιοστάσια που θα γίνουν παρεμβάσεις. Η σύνδεση του εξοπλισμού στο σύστημα τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΒΑ. Η εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού.Θα επιτευχθεί υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, που θα οδηγήσει σταδιακά σε μείωση του κόστους άντλησης.Η ΔΕΥΑΒΑ πετυχαίνει, με την υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά, να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσα στην υγειονομική και οικονομική κρίση της πανδημίας που ακόμα διανύουμε. Ταυτόχρονα καταφέρνει να ενοποιεί τα συστήματα ύδρευσης τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και να εκσυγχρονίζεται, να αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της, να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τα προβλήματα της καθημερινότητας και να χτίζει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Παράλληλα με τις δράσεις της καθημερινότητας, σχεδιάζει, προετοιμάζει και υλοποιεί όλα εκείνα τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος.Αξίζει να σημειωθεί, ότι, η παρούσα ένταξη χρηματοδότησης είναι η πρώτη που γίνεται στα Χανιά, στην νέα πρόσκληση του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αυτό είναι αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού, της οργανωμένης λειτουργίας και της συνεργασίας των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΒΑ, με εξωτερικούς συνεργάτες και με το Δήμο.Η συστηματική εργασία, αλλά και η πολιτική βούληση τόσο του Δήμου Πλατανιά όσο και της ΔΕΥΑΒΑ, πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για το δημότη.«Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Με υπομονή, επιμονή και σωστό σχεδιασμό, βελτιώνουμε τις υποδομές και προσφέρουμε στον Δήμο και τους δημότες τις ποιοτικές υπηρεσίες που τους αξίζουν», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση Δήμου Πλατανιά και ΔΕΥΑΒΑ.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest