ΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΕ: Ο δρόμος Χανιά – Αλικιανός – Πρασσές – Σέμπρωνας – Ροδοβάνι.

 ΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΕ: Ο δρόμος Χανιά – Αλικιανός – Πρασσές –  Σέμπρωνας – Ροδοβάνι.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου,
επιδεινώθηκε η κατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου που είχαν δημιουργηθεί
με τις θεομηνίες του Φεβρουαρίου 2019 στον επαρχιακό δρόμο Χανιά – Αλικιανός –
Ροδοβάνι στο ύψος του οικισμού Πρασσέ.

Συγκεκριμένα πριν το χωριό Πρασσές, το οδόστρωμα παρουσιάζει επικίνδυνες
ρηγματώσεις και καθιζήσεις δημιουργώντας κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος για τα
διερχόμενα οχήματα. Η υπηρεσία μας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, που
εγκρίθηκε με την αριθμό 6/2022 (πρακτικό 2ο/27-1-2022, ΑΔΑ: 67ΠΝ7ΛΚ-215),
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης και αναμένεται η δημοσίευση της στο ΦΕΚ.

Επειδή υφίσταται θέμα οδικής ασφάλειας, θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα οι
εργασίες αποκατάσταση της ζημιάς και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει στένωση
λωρίδας του οδοστρώματος με εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων στο ένα ρεύμα
κυκλοφορίας, η οποία θα διαρκέσει εννέα (9) ημέρες και συγκεκριμένα από
Δευτέρα 18-4-2022 έως Τρίτη 26-4-2022. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται
σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατάλληλης
σήμανσης που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο του έργο.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest